Vydání 12/2007

Číslo: 12/2007 · Ročník: V

1404/2007

Řízení před soudem: neodstranitelná překážka řízení. Pobyt cizinců: zajištění cizince za účelem správního vyhoštění

Ej 403/2005
Řízení před soudem: neodstranitelná překážka řízení. Pobyt cizinců: zajištění cizince za účelem správního vyhoštění
k § 46 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního
k čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod
Za neodstranitelnou překážku řízení ve smyslu § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. nelze považovat to, že účinky napadeného správního rozhodnutí o zajištění cizince za účelem správního vyhoštění již vůči žalobci nepůsobí. Z platné právní úpravy nelze dovodit, že ukončení zajištění cizince je důvodem pro ukončení soudního řízení o žalobě, jíž se cizinec dotčený takovým správním rozhodnutím domáhá soudní ochrany. Pravomocné správní rozhodnutí stále existuje, může být nezákonné z důvodů namítaných v žalobě, a proto nelze přezkum takového správního rozhodnutí odmítnout; tento postup by představoval odepření práva na soudní ochranu (čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 7. 2005, čj. 7 Azs 101/2005-46)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.