Vydání 12/2007

Číslo: 12/2007 · Ročník: V

1421/2007

Rozhlasové a televizní vysílání: prodloužení platnosti licence

Ejk 374/2006
Rozhlasové a televizní vysílání: prodloužení platnosti licence
k § 12 odst. 10 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů
Rozhodnutí správního orgánu o prodloužení doby platnosti licence podle § 12 odst. 10 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, je zvláštním druhem rozhodnutí, jímž není udělována licence nová a ani nejsou zamítány žádosti jiných žadatelů, neboť tomuto rozhodnutí nepředchází žádné licenční řízení. Práva jiného subjektu než provozovatele vysílání s licencí nemohou být tímto správním rozhodnutím nijak dotčena.
(Podle usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. 4. 2006, čj. 7 Ca 48/2006-61)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.