Vydání 12/2007

Číslo: 12/2007 · Ročník: V

1412/2007

Daňové řízení: součinnost třetích osob při místním šetření

Ej 386/2005
Daňové řízení: součinnost třetích osob při místním šetření
k § 15 odst. 5 a § 34 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění účinném pro zdaňovací období roku 2000
Ustanovení § 34 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, obsahuje řadu povinností, které jsou uloženy tzv. třetím osobám; mimo jiné povinnost uloženou v odstavci čtvrtém osobám, které mají listiny a jiné věci, jež mohou být důkazním prostředkem při správě daní, aby je na výzvu správce daně vydaly nebo zapůjčily k ohledání. Tím není popřena povinnost součinnosti při místním šetření podle § 15 odst. 5 téhož zákona, podle něhož jsou i třetí osoby povinny poskytnout pracovníku správce daně všechny přiměřené prostředky a pomoc potřebnou k účinnému provedení místního šetření, zejména mu podat potřebná vysvětlení. Při místním šetření má tedy třetí osoba povinnost součinnosti podle § 15 odst. 5 citovaného zákona, aniž by tím byla dotčena povinnost poskytnout součinnost podle § 34 téhož zákona.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 8. 2005, čj. 5 Afs 30/2004-60)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.