Vydání 12/2007

Číslo: 12/2007 · Ročník: V

1422/2007

Služební poměr příslušníků Policie ČR: dokazování v řízení ve věcech služebního poměru

Ejk 501/2006
Služební poměr příslušníků Policie ČR: dokazování v řízení ve věcech služebního poměru
k § 106 odst. 1 písm. d), § 130 odst. 1 a 2 zákona ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky*)
V řízení o služebním poměru podle zákona ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, je třeba při zjišťování skutečného stavu věci vycházet zejména z původních důkazů. Je-li možné v dané věci vyslechnout svědky, nemůže dokazování spočívat pouze v provedených úředních záznamech, ale je nutné svědky vyslechnout, a to i za přítomnosti policisty, s nímž je vedeno příslušné řízení ve věci služebního poměru, aby mohly být svědkům kladeny otázky, a policista tak měl i reálnou možnost vyjádřit se ke skutečnostem, které tito svědci uvádějí.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. 5. 2006, čj. 7 Ca 104/2005-26)
Prejudikatura:
srov. č. 896/2006 Sb. NSS.
*)
Zákon ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, byl s účinností od 1. 1. 2007 zrušen zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.