Vydání 12/2007

Číslo: 12/2007 · Ročník: V

1415/2007

Daň z příjmů: výdaje spojené s nabytím postoupené pohledávky

Ej 481/2005
Daň z příjmů: výdaje spojené s nabytím postoupené pohledávky
k § 24 odst. 2 písm. o) zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném pro zdaňovací období roku 1999
Ustanovení § 24 odst. 2 písm. o) zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, limituje výši výdaje, který lze daňově uznat, a také stanoví, kdy tak lze učinit. Je to v okamžiku úhrady pohledávky nabyté postoupením; úhradou je přitom třeba rozumět skutečně obdrženou platbu, nikoli pouze příslib platby, která má být uskutečněna teprve v budoucnu.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 11. 2005, čj. 5 Afs 4/2005-45)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.