Vydání 12/2007

Číslo: 12/2007 · Ročník: V

1409/2007

Správní řízení: dvojinstančnost

Ej 460/2005
Správní řízení: dvojinstančnost
k čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod
k § 66 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a změně dalších zákonů
k § 25 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
k § 3 a násl. správního řádu (č. 71/1967 Sb.)*)
k § 68 písm. a) soudního řádu správního
Mezi základní zásady rozhodování o právech a povinnostech fyzických či právnických osob správními orgány nepatří rozhodování ve dvou stupních.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 10. 2005, čj. 2 As 47/2004-61)
*)
S účinností od 1. 1. 2006 nahrazen zákonem č. 500/2004 Sb.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.