Vydání 12/2007

Číslo: 12/2007 · Ročník: V

1420/2007

Vodní právo: poplatek za odebrané množství podzemní vody

Ejk 351/2006
Vodní právo: poplatek za odebrané množství podzemní vody
k § 88 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb.
Zákonem stanovené podmínky pro výběr poplatků za odběr podzemní vody nelze rozšiřovat či modifikovat odkazem na prováděcí předpis. Z § 88 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona, vyplývá, že pro poplatkové účely lze sčítat množství odebrané podzemní vody z jednotlivých odběrních míst na území obce pouze tehdy, jde-li o odběry z jednoho (totožného) vodního zdroje.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. 3. 2006, čj. 6 Ca 186/2005-47)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.