Vydání 12/2007

Číslo: 12/2007 · Ročník: V

1419/2007

Celní právo: úrok za posečkání s úhradou celního dluhu

Ej 442/2005
Celní právo: úrok za posečkání s úhradou celního dluhu
k § 275 odst. 3 zákona ČNR č. 13/1993 Sb., celního zákona, ve znění zákonů č. 113/1997 Sb. a č. 1/2002 Sb.
I. Povinnost platit úroky za dobu posečkání s úhradou celního dluhu podle § 275 odst. 3 zákona ČNR č. 13/1993 Sb., celního zákona, vyplývá z dlužníkem poskytnutého a celními orgány přijatého globálního zajištění celního dluhu.
II. Proti platebnímu výměru na úrok za posečkání s placením celního dluhu podle § 275 odst. 3 zákona ČNR č. 13/1993 Sb., celního zákona, může dlužník účinně namítat jeho nezákonnost spočívající v tom, že částka mu předepsaná již překročila jeho závazek vyplývající z jím poskytnutého a celními orgány přijatého globálního zajištění celního dluhu. Uplatnil-li dlužník takovou námitku ve správním řízení i v žalobě, bylo povinností soudu z jím uplatněného důvodu rozhodnutí žalovaného přezkoumat.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 9. 2005, čj. 5 Afs 143/2004-57)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.