Vydání 12/2007

Číslo: 12/2007 · Ročník: V

1408/2007

Správní řízení: veřejná listina. Živnostenské podnikání: posuzování odborné způsobilosti

Ejk 555/2006
Správní řízení: veřejná listina. Živnostenské podnikání: posuzování odborné způsobilosti
k § 134 občanského soudního řádu
k § 7 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona, ve znění zákonů č. 286/1995 Sb., č. 356/1999 Sb. a č. 257/2004 Sb.
k § 7 odst. 1, § 8 odst. 2 a 3, § 15 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon)*)
I. Z povahy veřejné listiny a z analogického použití § 134 občanského soudního řádu pro řízení před správním orgánem vyplývá, že není na účastníkovi správního řízení, aby správnímu orgánu předkládal důkazy o tom, že obsah veřejné listiny byl sepsán v souladu se zákonem a k tomu oprávněnou osobou. Je právě na správním orgánu, aby důkazem z opaku vyvrátil obsah veřejné listiny, či aby prokázal překročení pravomoci správního orgánu při vydání veřejné listiny, pokud o taková tvrzení opírá své rozhodnutí.
II. Prokazuje-li žadatel o vydání
koncese
splnění zvláštní podmínky odborné způsobilosti podle § 7 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona, doložkou na zadní straně maturitního vysvědčení, z níž jednoznačně vyplývá, že vzdělání žalobce získané na gymnáziu složením maturitní zkoušky v základech elektrotechniky je stavěno naroveň úplnému střednímu vzdělání ve smyslu zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), není důkazem z opaku obsahu veřejné listiny prokázání nižší hodinové
dotace
výuky konkrétního předmětu na gymnáziu v porovnání se střední odbornou školou.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ze dne 31. 5. 2006, čj. 52 Ca 17/2006-39)
*)
S účinností od 1. 1. 2005 nahrazen zákonem č. 561/2004 Sb.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.