Vydání 12/2007

Číslo: 12/2007 · Ročník: V

1411/2007

Daňové řízení: omezení při změně vyměřené (doměřené) daně stanovené podle pomůcek

Ej 415/2005
Daňové řízení: omezení při změně vyměřené (doměřené) daně stanovené podle pomůcek
k § 16, § 27 odst. 1 písm. e), § 47, § 54 a § 55b zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákonů č. 35/1993 Sb. a č. 255/1994 Sb.
I. Jestliže správce daně stanovil na základě daňové kontroly základ daně a daň podle pomůcek, pak učinil kvalifikovaný odhad daňové povinnosti, a to na základě skutečnosti, že daňovou povinnost nelze stanovit dokazováním. Není přitom rozhodné, zda daňovou povinnost ověřoval správce daně namátkově, anebo vyčerpávajícím dokladovým způsobem. Dospěl-li správce daně následně k závěru, že daň byla pomocí pomůcek stanovena ve zjevně nesprávné výši, nemůže již výši základu daně a vyměřenou daň měnit tak, že v důsledku nových skutečností "přičte" k této dani další částku, navíc v řízení, jehož předmět řádně nevymezil.
II. Správce daně není oprávněn opakovat daňovou kontrolu kdykoli; nepostačí, vymezí-li její obsah odlišně od kontroly předchozí a poukáže-li na nové najevo vyšlé skutečnosti, a to ani při dodržení lhůt podle § 47 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Při opakování daňové kontroly musí totiž respektovat také ostatní zákonná ustanovení, která limitují možnost změny již vyměřené daně.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 9. 2005, čj. 5 Afs 223/2004-89)
Prejudikatura:
nález Ústavního soudu 4. 11. 1999, sp. zn. III. ÚS 86/99 [Sb. ÚS, sv. 16, nález č. 155, str. 151], nález Ústavního soudu ze dne 13.5.2003, sp. zn. II. ÚS 334/02 [Sb. ÚS, sv. 30, nález č. 63, str. 129], nález Ústavního soudu ze dne 15.5.2003, sp. zn. III. ÚS 510/02 [Sb. ÚS, sv. 30, nález č. 64, str. 135].

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.