Vydání 12/2007

Číslo: 12/2007 · Ročník: V

1414/2007

Daň z převodu nemovitostí: příjmy plynoucí manželům ze společného jmění manželů

Ej 448/2005
Daň z převodu nemovitostí: příjmy plynoucí manželům ze společného jmění manželů. Daňové řízení: důkazní břemeno
k § 10 odst. 1 písm. b) a § 10 odst. 2 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném pro zdaňovací období roku 1998
k § 31 odst. 9 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
V případě prokazování příjmů z převodu nemovitostí [§ 10 odst. 1 písm. b) zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů], jež plynou manželům ze společného jmění manželů a jež se zdaňují jen u jednoho z nich (§ 10 odst. 2 téhož zákona), spočívá důkazní břemeno na straně daňového subjektu (§ 31 odst. 9 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků). Správce daně nemůže při vyměřování daňové povinnosti vycházet pouze z tvrzení daňového subjektu, že cena nemovitosti byla stanovena jiným způsobem, než který je uveden v písemné kupní smlouvě, aniž by daňový subjekt podložil takové tvrzení důkazy.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 10. 2005, čj. 5 Afs 91/2004-47)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.