Vydání 8/2008

Číslo: 8/2008 · Ročník: VI · Rozhodnutí č: 1623/2008 - 1652/2008

Obsah vydání 8/2008

Stáhnout PDF

1623/2008 Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem; posuzování vlivů na životní prostředí

Datum: 15.05.2008 · Sbírkové č.: 1623/2008 · Sp. zn.: 2 Aps 1/2008 - 77 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2008 · Strana: 659 · Vztah k předpisu: 100/2001 Sb.: §16 odst.1 písm.d); 150/2002 Sb.: §82; JUD32604CZ IV. ÚS 158/99; JUD103162CZ 1 As 13/2007 - 63;

1624/2008 Řízení před soudem: rozhodný skutkový stav

Datum: 29.04.2008 · Sbírkové č.: 1624/2008 · Sp. zn.: 2 Afs 9/2005 - 158 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2008 · Strana: 664 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §75 odst.1; JUD38997CZ 1 As 32/2006 - 99;

1625/2008 Řízení před soudem: zvláštní žalobní legitimace nejvyššího státního zástupce k ochraně veřejného zájmu

Datum: 23.04.2008 · Sbírkové č.: 1625/2008 · Sp. zn.: 29Ca 60/2006 - 44 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 8/2008 · Strana: 667 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §5; 150/2002 Sb.: §66 odst.2; 150/2002 Sb.: §68 písm.a);

1626/2008 Řízení před soudem: ochrana proti nečinnosti správního orgánu

Datum: 16.04.2008 · Sbírkové č.: 1626/2008 · Sp. zn.: 1 Ans 2/2008 - 52 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2008 · Strana: 668 · Vztah k předpisu: KSJ3CZ (EVO); 71/1967 Sb.: §4 odst.2; 71/1967 Sb.: §24; 71/1967 Sb.: §26; 71/1967 Sb.: §47 odst.5; 71/1967 Sb.: §51; 71/1967 Sb.: §53; 150/2002 Sb.: §79; JUD17237CZ 13525/23; JUD32251CZ Pl. ÚS 5/2000 - 1;

1627/2008 Řízení před soudem: aplikace předchozí soudní judikatury; právo na informace: odepření poskytnutí informace; k pojmu "informace"

Datum: 07.05.2008 · Sbírkové č.: 1627/2008 · Sp. zn.: 1 As 17/2008 - 67 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2008 · Strana: 676 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.: §3 odst.3; 106/1999 Sb.; JUD26340CZ 5 A 119/2001 - 38; JUD30747CZ 7 As 118/2002 - 37; JUD30861CZ 6 A 136/2002 - 35; JUD30648CZ 2 As 55/2003 - 37; JUD40584CZ A 2/2003 - 73; JUD38993CZ 6 As 15/2006 - 113;

1628/2008 Daňové řízení: obnova řízení; nová skutečnost

Datum: 22.02.2007 · Sbírkové č.: 1628/2008 · Sp. zn.: 6 Ca 214/2005 - 76 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 8/2008 · Strana: 681 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §54; 337/1992 Sb.; JUD30247CZ 6 A 59/2000 - 57; JUD38419CZ Aprk 1/2007 - 26;

1629/2008 Daňové řízení: doměření daně zemřelému; rozhodnutí správního orgánu: nicotnost

Datum: 13.05.2008 · Sbírkové č.: 1629/2008 · Sp. zn.: 8 Afs 78/2006 - 74 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 8/2008 · Strana: 684 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §57 odst.3; 150/2002 Sb.: §76 odst.2; JUD30886CZ 6 A 76/2001 - 96; JUD30413CZ 1 Azs 12/2003 - 48; JUD48362CZ 2 Afs 104/2006 - 44;

1630/2008 Daňové řízení: vrácení daně zaplacené omylem za daňového dlužníka

Datum: 22.04.2008 · Sbírkové č.: 1630/2008 · Sp. zn.: 15Ca 41/2008 - 31 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 8/2008 · Strana: 691 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §59 odst.6; JUD33368CZ I. ÚS 544/02; JUD33415CZ III. ÚS 648/04; JUD33561CZ III. ÚS 208/05;

1631/2008 Daň z příjmů: prodej nemovitostí; zdanění převodu pozemků vzniklých rozdělením

Datum: 16.05.2008 · Sbírkové č.: 1631/2008 · Sp. zn.: 2 Afs 70/2007 - 55 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2008 · Strana: 694 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §4 odst.1 písm.b); JUD32090CZ I. ÚS 28/99;

1632/2008 Rozpočty: podmínky pro čerpání dotace

Datum: 12.02.2008 · Sbírkové č.: 1632/2008 · Sp. zn.: 11 Ca 371/2006 - 55 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 8/2008 · Strana: 701 · Vztah k předpisu: 306/1999 Sb.: §4 odst.5; 306/1999 Sb.: §4 odst.1; 250/2000 Sb.: §22 odst.2; JUD103425CZ 30 Ca 6/2005 - 81; JUD103183CZ 2 Afs 58/2007 - 56;

1633/2008 Správní řízení: zjevně právně nepřípustná žádost

Datum: 07.05.2008 · Sbírkové č.: 1633/2008 · Sp. zn.: 2 As 74/2007 - 55 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2008 · Strana: 704 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §66 odst.1 písm.b); JUD136071CZ III. ÚS 877/06;

1634/2008 Správní řízení: ochrana před zásahem do pokojného stavu; lhůta pro vydání rozhodnutí

Datum: 22.04.2008 · Sbírkové č.: 1634/2008 · Sp. zn.: 59Ca 16/2008 - 18 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka Liberec · Vydání: 8/2008 · Strana: 709 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §5; 509/1991 Sb.: §5; 500/2004 Sb.: §71; JUD33178CZ II. ÚS 183/01; JUD31620CZ III. ÚS 142/98; JUD31001CZ 8 As 2/2005 - 35;

1635/2008 Správní trestání: omezení plateb v hotovosti

Datum: 29.02.2008 · Sbírkové č.: 1635/2008 · Sp. zn.: 31Ca 51/2007 - 15 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 8/2008 · Strana: 711 · Vztah k předpisu: 254/2004 Sb.: §4 odst.1; 254/2004 Sb.: §4 odst.2; 254/2004 Sb.: §6 odst.2;

1636/2008 Státní zemědělská a potravinářská inspekce: vydání osvědčení o vlastnostech výrobku, potraviny nebo suroviny

Datum: 23.04.2008 · Sbírkové č.: 1636/2008 · Sp. zn.: 29Ca 36/2007 - 33 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 8/2008 · Strana: 713 · Vztah k předpisu: 146/2002 Sb.: §2 písm.g); JUD30454CZ 1 As 9/2003 - 90; JUD30885CZ 1 Afs 86/2004 - 54;

1637/2008 Státní občanství: nabývání státního občanství narozením

Datum: 15.05.2008 · Sbírkové č.: 1637/2008 · Sp. zn.: 6 As 34/2007 - 82 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2008 · Strana: 717 · Vztah k předpisu: 194/1949 Sb.: §1 odst.2; 194/1949 Sb.: §1; 165/1968 Sb.: §13; 165/1968 Sb.; 39/1969 Sb.: §17 odst.2; JUD31024CZ Pl. ÚS 9/94;

1638/2008 Státní občanství: vrácení československého státního občanství

Datum: 25.01.2007 · Sbírkové č.: 1638/2008 · Sp. zn.: 6 As 27/2006 - 74 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2008 · Strana: 721 · Vztah k předpisu: 33/1945 Sb.II: §2; 33/1945 Sb.II: §3; JUD30216CZ 6 A 90/2002 - 82;

1639/2008 Pobyt cizinců: správní vyhoštění; maření výkonu soudních nebo správních rozhodnutí

Datum: 26.03.2008 · Sbírkové č.: 1639/2008 · Sp. zn.: 1 As 11/2008 - 59 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2008 · Strana: 723 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §171 odst.1 písm.b); 290/1993 Sb.: §171 odst.1 písm.d); 326/1999 Sb.: §119 odst.1 písm.a); JUD32023CZ Pl. ÚS 25/97; JUD23653CZ 7 To 343/2002; JUD37879CZ 5 Azs 94/2005 - 52;

1640/2008 Politické strany: lhůta pro předložení výroční finanční zprávy

Datum: 20.02.2008 · Sbírkové č.: 1640/2008 · Sp. zn.: Pst 32/2007 - 55 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2008 · Strana: 727 · Vztah k předpisu: 424/1991 Sb.: §13 odst.6; 424/1991 Sb.: §14 odst.2; JUD30393CZ Pst 5/2003 - 43; JUD51152CZ Obn 1/2006 - 11;

1641/2008 Územní řízení: účastenství v řízení; k pojmu "přímo dotčen na vlastnickém právu"

Datum: 30.04.2008 · Sbírkové č.: 1641/2008 · Sp. zn.: 1 As 16/2008 - 48 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2008 · Strana: 729 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §34 odst.1; JUD33325CZ III. ÚS 609/04; JUD31660CZ I. ÚS 42/97; JUD32036CZ Pl. ÚS 19/99; JUD32158CZ II. ÚS 59/99; JUD30794CZ 5 Afs 151/2004; JUD39138CZ 57 Ca 15/2006 - 38; JUD105735CZ 8 As 27/2006 - 70;

1642/2008 Opatření obecné povahy: závazná nařízení a jiné pokyny ústředních správních orgánů

Datum: 19.05.2008 · Sbírkové č.: 1642/2008 · Sp. zn.: 5 Ao 2/2008 - 23 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2008 · Strana: 733 · Vztah k předpisu: 143/1992 Sb.; 150/2002 Sb.: §101c; 500/2004 Sb.: §171; JUD30833CZ 1 Ao 1/2005 - 98; JUD38998CZ 3 Ao 1/2007 - 44;

1643/2008 Regulace reklamy: reklama na tabákové výrobky

Datum: 09.04.2008 · Sbírkové č.: 1643/2008 · Sp. zn.: 2 As 75/2007 - 53 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2008 · Strana: 735 · Vztah k předpisu: 40/1995 Sb.: §3 odst.4 písm.c);

1644/2008 Veřejné zakázky: doložení kvalifikačních předpokladů

Datum: 30.04.2008 · Sbírkové č.: 1644/2008 · Sp. zn.: 8 Afs 58/2007 - 247 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2008 · Strana: 738 · Vztah k předpisu: 199/1994 Sb.: §2a odst.5; 199/1994 Sb.: §2b odst.1 písm.a); JUD19699CZ 2 A 1/99 - 32; JUD37762CZ 31 Ca 135/2005 - 78;

1645/2008 Veřejné zakázky: dohled nad zadáváním veřejných zakázek

Datum: 07.02.2007 · Sbírkové č.: 1645/2008 · Sp. zn.: 62Ca 21/2006 - 195 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 8/2008 · Strana: 742 · Vztah k předpisu: 40/2004 Sb.: §101 odst.1; 40/2004 Sb.: §101 odst.2; 40/2004 Sb.: §102 odst.1 písm.a); 40/2004 Sb.: §102 odst.1 písm.b);

1646/2008 Služební poměr: propuštění policisty ze služebního poměru pro porušení služební přísahy

Datum: 21.05.2008 · Sbírkové č.: 1646/2008 · Sp. zn.: 3 Ads 30/2008 - 95 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2008 · Strana: 744 · Vztah k předpisu: 186/1992 Sb.: §6; 186/1992 Sb.: §103; JUD34503CZ 7 A 39/2002 - 67; JUD30325CZ A 8/2003 - 32; JUD30989CZ 1 As 10/2003 - 58; JUD30942CZ 6 As 60/2004 - 56;

1647/2008 Myslivost: souvislost honebních pozemků

Datum: 26.09.2006 · Sbírkové č.: 1647/2008 · Sp. zn.: 8 As 26/2005 - 89 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2008 · Strana: 747 · Vztah k předpisu: 449/2001 Sb.: §17 odst.5; 449/2001 Sb.: §17 odst.2; 449/2001 Sb.: §69 odst.1;

1648/2008 Důchodové pojištění: žádost o přiznání invalidního důchodu; rozlišování mezi plným a částečným invalidním důchodem

Datum: 28.02.2007 · Sbírkové č.: 1648/2008 · Sp. zn.: 3 Ads 102/2006 - 60 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2008 · Strana: 748 · Vztah k předpisu: 155/1995 Sb.: §38; 155/1995 Sb.: §43; 31971R1408 (EU); 31972R0574 (EU);

1649/2008 Řízení před soudem: kompetenční výluka

Datum: 31.05.2006 · Sbírkové č.: 1649/2008 · Sp. zn.: 10 Ca 41/2006 - 18 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 8/2008 · Strana: 751 · Vztah k předpisu: 229/1991 Sb.: §9 odst.4; 334/1992 Sb.: §1 odst.4; 150/2002 Sb.: §70 písm.b); JUD12452CZ 7 A 41/95;

1650/2008 Stavební právo: působnost k rozhodování o stavbách vojenské správy

Datum: 30.03.2006 · Sbírkové č.: 1650/2008 · Sp. zn.: Na 349/2003 - 21 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2008 · Strana: 751 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §121 odst.2 písm.a); 1/1993 Sb.: čl.79;

1651/2008 Správní trestání: rozsah soudního přezkumu rozhodnutí o pokutě

Datum: 24.05.2006 · Sbírkové č.: 1651/2008 · Sp. zn.: 3 As 36/2005 - 82 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2008 · Strana: 751 · Vztah k předpisu: 254/2001 Sb.: §116 odst.1 písm.e);

1652/2008 Správní trestání: věcná příslušnost městských části hlavního města Prahy

Datum: 29.06.2006 · Sbírkové č.: 1652/2008 · Sp. zn.: 4 As 73/2005 - 56 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2008 · Strana: 752 · Vztah k předpisu: 361/2000 Sb.: §31 odst.2; 361/2000 Sb.: §124 odst.4 písm.j);

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.