Vydání 8/2008

Číslo: 8/2008 · Ročník: VI

1651/2008

Správní trestání: rozsah soudního přezkumu rozhodnutí o pokutě

Správní trestání: rozsah soudního přezkumu rozhodnutí o pokutě
k § 116 odst. 1 písm. e) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
V rámci soudního přezkumu rozhodnutí o uložení pokuty podle § 116 odst. 1 písm. e) zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona, za nesplnění povinností k ochraně vod nemůže žalobce účinně namítat nezákonnost jiného pravomocného rozhodnutí I. stupně, jež mu uložilo povinnost k ochraně vod, za jejíž nesplnění byl nyní sankcionován.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 5. 2006, čj. 3 As 36/2005-82)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.