Vydání 8/2008

Číslo: 8/2008 · Ročník: VI

1650/2008

Stavební právo: působnost k rozhodování o stavbách vojenské správy

Stavební právo: působnost k rozhodování o stavbách vojenské správy
k čl. 79 Ústavy České republiky
k § 121 odst. 2 písm. a) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.*)
Správním úřadem, kterému ve smyslu čl. 79 Ústavy svěřuje zákon působnost rozhodovat podle stavebního zákona o stavbách vojenské správy mimo území vojenských újezdů, je pouze Ministerstvo obrany [§ 121 odst. 2 písm. a) zákona č. 50/1976 Sb., stavebního zákona], a nikoliv Vojenský úřad státního technického dozoru - Vojenský stavební úřad ministerstva obrany či Úřad státního odborného dozoru Ministerstva obrany. Proti rozhodnutí ministerstva lze podat rozklad, o němž rozhodne ministr obrany.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 3. 2006, čj. Na 349/2003-21)
*) S účinností od 1. 1. 2007 nahrazen zákonem ř. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.