Vydání 8/2008

Číslo: 8/2008 · Ročník: VI

1652/2008

Správní trestání: věcná příslušnost městských části hlavního města Prahy

Správní trestání: věcná příslušnost městských části hlavního města Prahy
k § 124 odst. 4 písm. j) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. (s účinností od 1. 7. 2006 též zákona č. 411/2005 Sb.)
k § 31 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností. Na území hlavního města Prahy tuto působnost vykonávají orgány hlavního města Prahy; orgánům městských částí ji lze svěřit Statutem. Z aktuálního znění Statutu hlavního města Prahy nevyplývá, že by v současné době tato působnost orgánům městských částí svěřena byla.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 6. 2006, čj. 4 As 73/2005-56)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.