Vydání 8/2008

Číslo: 8/2008 · Ročník: VI

1649/2008

Řízení před soudem: kompetenční výluka

Řízení před soudem: kompetenční výluka
k § 1 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
k § 9 odst. 4 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
k § 70 písm. b) soudního řádu správního
Rozhodnutí o tom, že pozemek je součástí zemědělského fondu, vydané podle § 1 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, je ve vztahu k rozhodnutí o vydání nemovitostí podle § 9 odst. 4 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, rozhodnutím předběžné povahy [§ 70 písm. b) s. ř. s.].
(Podle usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. 5. 2006, čj. 10 Ca 41/2006-18)
Prejudikatura:
srov. Soudní
judikatura
ve věcech správních č. 379/1999.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.