Vydání 4/2007

Číslo: 4/2007 · Ročník: V · Rozhodnutí č: 1107/2007 - 1140/2007

Obsah vydání 4/2007

Stáhnout PDF

1107/2007 Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí o stanovení záloh

Datum: 13.12.2006 · Sbírkové č.: 1107/2007 · Sp. zn.: 3 Afs 10/2003 - 106 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2007 · Strana: 285 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §67 odst.5; 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.d); 150/2002 Sb.: §65 odst.1; 150/2002 Sb.: §68 písm.e); 150/2002 Sb.: §70 písm.a);

1108/2007 Řízení před soudem: pluralita správních rozhodnutí napadených jedinou žalobou

Datum: 04.05.2006 · Sbírkové č.: 1108/2007 · Sp. zn.: 7 As 11/2005 - 149 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2007 · Strana: 287 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.d);

1109/2007 Řízení před soudem: nepřezkoumatelnost rozhodnutí správního orgánu

Datum: 24.01.2007 · Sbírkové č.: 1109/2007 · Sp. zn.: 3 As 60/2006 - 46 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2007 · Strana: 290 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §59 odst.2; 150/2002 Sb.: §76 odst.1 písm.a); 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.d);

1110/2007 Řízení před soudem: kompetenční výluka. Výkon trestu odnětí svobody: kázeňské tresty

Datum: 19.10.2006 · Sbírkové č.: 1110/2007 · Sp. zn.: 10 Ca 10/2005 - 39 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 4/2007 · Strana: 293 · Vztah k předpisu: 209/1992 Sb.: čl.6 odst.1; 2/1993 Sb.: čl.36 odst.2; 169/1999 Sb.: §76 odst.6; 150/2002 Sb.: §70 písm.f);

1111/2007 Rozhodnutí správního orgánu: nicotnost. Daňové řízení: doručování v případě konkursu

Datum: 15.12.2006 · Sbírkové č.: 1111/2007 · Sp. zn.: 8 Afs 92/2005 - 56 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2007 · Strana: 297 · Vztah k předpisu: 328/1991 Sb.: §14 odst.1 písm.a); 328/1991 Sb.: §14a; 337/1992 Sb.: §17; 150/2002 Sb.: §65 odst.1; 150/2002 Sb.: §76 odst.2;

1112/2007 Rozhodnutí správního orgány: náležitosti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Datum: 21.12.2006 · Sbírkové č.: 1112/2007 · Sp. zn.: 2 As 37/2006 - 63 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2007 · Strana: 300 · Vztah k předpisu: 111/1998 Sb.: §50 odst.5; 111/1998 Sb.: §50 odst.7;

1113/2007 Řízení před soudem: kompetenční výluka. Daňové řízení: zamítnutí žádosti o přezkum

Datum: 19.12.2006 · Sbírkové č.: 1113/2007 · Sp. zn.: 1 Afs 56/2004 - 114 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2007 · Strana: 304 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §55b; 150/2002 Sb.: §65 odst.1; 150/2002 Sb.: §70 písm.a);

1114/2007 Daňové řízení: předběžná otázka platnosti smlouvy

Datum: 18.10.2006 · Sbírkové č.: 1114/2007 · Sp. zn.: 1 Afs 46/2006 - 80 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2007 · Strana: 308 · Vztah k předpisu: 265/1992 Sb.: §5 odst.1; 337/1992 Sb.: §28;

1115/2007 Daňové řízení: doručování zástupci s omezenou plnou mocí

Datum: 18.08.2005 · Sbírkové č.: 1115/2007 · Sp. zn.: 2 Afs 202/2004 - 43 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2007 · Strana: 311 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §17 odst.7;

1116/2007 Daň z přidané hodnoty: nárok na odpočet daně; přijatá zdanitelná plnění

Datum: 20.09.2006 · Sbírkové č.: 1116/2007 · Sp. zn.: 15 Ca 100/2003 - 36 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 4/2007 · Strana: 314 · Vztah k předpisu: 588/1992 Sb.: §19 odst.1; 235/2004 Sb.: §72 odst.1;

1117/2007 Státní občanství: zásada proporcionality

Datum: 21.11.2006 · Sbírkové č.: 1117/2007 · Sp. zn.: 10 Ca 155/2006 - 116 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 4/2007 · Strana: 317 · Vztah k předpisu: 40/1993 Sb.: §7 odst.1 písm.e); 40/1993 Sb.: §11 odst.4;

1118/2007 Rozhlasové a televizní vysílání: změna technických parametrů vysílání

Datum: 10.11.2006 · Sbírkové č.: 1118/2007 · Sp. zn.: 10 Ca 236/2006 - 32 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 4/2007 · Strana: 321 · Vztah k předpisu: 484/1991 Sb.: §3 odst.1 písm.a); 231/2001 Sb.: §2 odst.1 písm.t); 231/2001 Sb.: §60 odst.2 písm.e);

1119/2007 Rozhlasové a televizní vysílání: náležitosti rozhodnutí o udělení licence

Datum: 23.06.2005 · Sbírkové č.: 1119/2007 · Sp. zn.: 7 As 10/2005 - 298 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2007 · Strana: 325 · Vztah k předpisu: 231/2001 Sb.: §18 odst.3; 150/2002 Sb.: §76 odst.1 písm.a);

1120/2007 Veřejné zakázky: účastenství v řízení o přezkumu úkonu zadavatele

Datum: 08.12.2006 · Sbírkové č.: 1120/2007 · Sp. zn.: 62 Ca 35/2006 - 251 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 4/2007 · Strana: 328 · Vztah k předpisu: 40/2004 Sb.: §65; 40/2004 Sb.: §94; 40/2004 Sb.: §99;

1121/2007 Veřejné zakázky: přezkum rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější zakázky

Datum: 31.10.2006 · Sbírkové č.: 1121/2007 · Sp. zn.: 31 Ca 135/2005 - 78 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 4/2007 · Strana: 332 · Vztah k předpisu: 199/1994 Sb.: §59; 199/1994 Sb.; LIT23692CZ;

1122/2007 Doprava: povolení mezinárodní autobusové linky. Správní řízení: účastenství v řízení

Datum: 19.12.2006 · Sbírkové č.: 1122/2007 · Sp. zn.: 4 As 24/2006 - 85 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2007 · Strana: 335 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §14 odst.1; 71/1967 Sb.: §14; 31992R0684 (EU);

1123/2007 Doprava: označení silničního vozidla firmou (obchodním jménem)

Datum: 29.09.2006 · Sbírkové č.: 1123/2007 · Sp. zn.: 9 Ca 268/2005 - 36 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 4/2007 · Strana: 338 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §9 odst.1; 111/1994 Sb.: §9 odst.1;

1124/2007 Rozsah zákonného zmocnění k vydání prováděcího předpisu

Datum: 19.12.2006 · Sbírkové č.: 1124/2007 · Sp. zn.: 2 As 57/2005 - 71 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2007 · Strana: 339 · Vztah k předpisu: 61/2000 Sb.: §49 odst.5; 315/2000 Sb.: §27;

1125/2007 Azyl: přemístění žadatele o udělení azylu do jiného členského státu

Datum: 30.11.2006 · Sbírkové č.: 1125/2007 · Sp. zn.: 1 Azs 37/2006 - 64 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2007 · Strana: 344 · Vztah k předpisu: 209/1992 Sb.: čl.8; 209/1992 Sb.: čl.3; 209/1992 Sb.: čl.13; 2/1993 Sb.: čl.38; 2/1993 Sb.: čl.38 odst.2; 325/1999 Sb.: §10a písm.b); 325/1999 Sb.: §25 písm.i); 325/1999 Sb.: §25 písm.h); 325/1999 Sb.: §32 odst.3; 350/2005 Sb.; 32003R0343 (EU);

1126/2007 Kompetenční spory: soudní přezkum vyloučení člena spolku

Datum: 08.01.2007 · Sbírkové č.: 1126/2007 · Sp. zn.: Konf 33/2006 - 5 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 4/2007 · Strana: 349 · Vztah k předpisu: 83/1990 Sb.: §15 odst.1; 89/2012 Sb.: §242;

1127/2007 Důchodové pojištění: rozhodování o žádosti o částečný invalidní důchod

Datum: 17.08.2005 · Sbírkové č.: 1127/2007 · Sp. zn.: 3 Ads 57/2004 - 209 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2007 · Strana: 350 · Vztah k předpisu: 582/1991 Sb.: §86 odst.3;

1128/2007 Částečný invalidní důchod: podmínka potřebné doby pojištění

Datum: 28.06.2005 · Sbírkové č.: 1128/2007 · Sp. zn.: 4 Ads 66/2004 - 24 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2007 · Strana: 352 · Vztah k předpisu: 155/1995 Sb.: §40 odst.2; 155/1995 Sb.: §40 odst.1;

1129/2007 Veřejné zdravotní pojištění: pojistné jako pohledávka za konkursní podstatou; penále

Datum: 13.12.2006 · Sbírkové č.: 1129/2007 · Sp. zn.: 6 Ads 92/2005 - 49 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2007 · Strana: 355 · Vztah k předpisu: 328/1991 Sb.: §31 odst.1; 592/1992 Sb.: §5 odst.2; 592/1992 Sb.: §5 odst.1; 48/1997 Sb.;

1130/2007 Nemocenské pojištění zaměstnanců: peněžitá pomoc v mateřství; výkon zaměstnání

Datum: 29.12.2006 · Sbírkové č.: 1130/2007 · Sp. zn.: 4 Ads 41/2006 - 64 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2007 · Strana: 358 · Vztah k předpisu: 54/1956 Sb.: §18 odst.7; 117/1995 Sb.: §30 odst.3; 117/1995 Sb.;

1131/2007 Advokacie: povinnost advokáta jednat v rámci rozsahu zastoupení

Datum: 20.12.2006 · Sbírkové č.: 1131/2007 · Sp. zn.: 2 As 28/2006 - 49 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2007 · Strana: 362 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §25 odst.3; 85/1996 Sb.: §16 odst.2; 85/1996 Sb.;

1132/2007 Ochranné známky: pojem spotřebitel

Datum: 14.07.2005 · Sbírkové č.: 1132/2007 · Sp. zn.: 6 A 61/2002 - 52 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2007 · Strana: 365 · Vztah k předpisu: 137/1995 Sb.: §2 odst.1;

1133/2007 Ochranné známky: ochrana zeměpisného označení; označení vína obsah. zeměpisný údaj

Datum: 10.01.2007 · Sbírkové č.: 1133/2007 · Sp. zn.: 5 A 102/2002 - 43 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2007 · Strana: 367 · Vztah k předpisu: 137/1995 Sb.: §2 odst.1 písm.j); 137/1995 Sb.: §3; 191/1995 Sb.: čl.22; 191/1995 Sb.: čl.23;

1134/2007 Nepovolená a neoprávněná stavba

Datum: 31.01.2007 · Sbírkové č.: 1134/2007 · Sp. zn.: 3 Ans 3/2006 - 85 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2007 · Strana: 372 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §135c; 50/1976 Sb.: §88 odst.1 písm.b);

1135/2007 Stavební řízení: změna stavby a stavby stojící na cízím pozemku

Datum: 13.12.2004 · Sbírkové č.: 1135/2007 · Sp. zn.: 7 As 12/2004 - 47 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2007 · Strana: 375 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §58 odst.2;

1136/2007 Azyl: k podmínkám doručování uložením

Datum: 18.11.2004 · Sbírkové č.: 1136/2007 · Sp. zn.: 1 Azs 46/2004 - 71 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2007 · Strana: 377 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §24 odst.2; 325/1999 Sb.: §24 odst.3; 325/1999 Sb.: §25 písm.d);

1137/2007 Řízení před soudem: podjatost soudce

Datum: 09.11.2004 · Sbírkové č.: 1137/2007 · Sp. zn.: Nao 43/2004 - 319 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2007 · Strana: 377 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §8;

1138/2007 Řízení před soudem: náležitosti žaloby

Datum: 22.09.2004 · Sbírkové č.: 1138/2007 · Sp. zn.: 4 Ads 37/2004 - 42 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2007 · Strana: 377 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §37 odst.5; 150/2002 Sb.: §37; 150/2002 Sb.: §37 odst.2; 150/2002 Sb.: §37 odst.3; 150/2002 Sb.: §71 odst.1 písm.a); 150/2002 Sb.: §71 odst.1;

1139/2007 Správní řízení: oznámení o zahájení řízení

Datum: 21.10.2004 · Sbírkové č.: 1139/2007 · Sp. zn.: 5 A 125/2002 - 73 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2007 · Strana: 378 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §18 odst.2; 71/1967 Sb.: §33 odst.2;

1140/2007 Důchodové pojištění: náhradní doba pojištění

Datum: 10.08.2004 · Sbírkové č.: 1140/2007 · Sp. zn.: 7 Ads 47/2003 - 70 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2007 · Strana: 378 · Vztah k předpisu: 155/1995 Sb.: §33 odst.2;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.