Vydání 4/2007

Číslo: 4/2007 · Ročník: V

1136/2007

Azyl: k podmínkám doručování uložením

Ej 608/2004
Azyl: k podmínkám doručování uložením
k § 24 odst. 2, 3 a § 25 písm. d) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu)*)
Rozhoduje-li žalovaný o zastavení řízení o udělení azylu podle § 25 písm. d) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, proto, že se žadatel bez vážného důvodu opakovaně nedostavil k pohovoru, a předvolání k pohovoru bylo žadateli doručeno uložením podle § 24 odst. 2, 3 zákona o azylu, musí správní spis obsahovat podklady dokládající hodnověrné zjištění, že se žadatel o udělení azylu dlouhodobě nezdržoval v místě, kde je hlášen k pobytu.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 11. 2004, čj. 1 Azs 46/2004-71)
Prejudikatura:
srov. č. 80/2004, č. 368/2004 a č. 425/2005 Sb. NSS.
*) Ve znění před novelou provedenou zákonem č. 350/2005 Sb.; nyní též ve znění zákona č. 165/2006 Sb.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.