Vydání 4/2007

Číslo: 4/2007 · Ročník: V

1140/2007

Důchodové pojištění: náhradní doba pojištění

Ej 441/2004
Důchodové pojištění: náhradní doba pojištění
k § 33 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
Konal-li žalobce před 18. rokem věku v roce 1956 základní vojenskou službu a současně studoval na vojenské škole, je třeba posuzovat tuto dobu jako výkon základní vojenské služby a jako dobu náhradní ji nelze zahrnout do výpočtu výše starobního důchodu (§ 33 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 8. 2004, čj. 7 Ads 47/2003-70)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.