Vydání 4/2007

Číslo: 4/2007 · Ročník: V

1137/2007

Řízení před soudem: podjatost soudce

Ej 569/2004
Řízení před soudem: podjatost soudce
k § 8 soudního řádu správního
Dovozuje-li účastník řízení podjatost soudce z jeho poměru k blíže určeným fyzickým osobám, aniž by však uvedl, v čem tento poměr spočívá a jakým způsobem souvisí s projednávanou věcí a soudcem, který se na projednávání podílí, vznesená námitka podjatosti není důvodná (§ 8 s. ř. s.).
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 11. 2004, čj. Nao 43/2004-319)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.