Vydání 2/2006

Číslo: 2/2006 · Ročník: IV · Rozhodnutí č: 755/2006 - 785/2006

Obsah vydání 2/2006

Stáhnout PDF

755/2006 Řízení před soudem a prominutí zmeškání lhůty

Datum: 30.10.2003 · Sbírkové č.: 755/2006 · Sp. zn.: 30 Az 356/2003 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 2/2006 · Strana: 97 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb. : §40 odst.5; 150/2002 Sb.: §40 odst.5; 150/2002 Sb.: §72 odst.4;

756/2006 Řízení před soudem a podjatost soudce

Datum: 25.04.2003 · Sbírkové č.: 756/2006 · Sp. zn.: Nao 18/2003 - 36 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2006 · Strana: 98 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §8 odst.1;

757/2006 Řízení před soudem a zánik plné moci

Datum: 11.04.2003 · Sbírkové č.: 757/2006 · Sp. zn.: 6 A 11/2000 - 47 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2006 · Strana: 100 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §28; 40/1964 Sb.: §20a odst.2; 150/2002 Sb.: §35 odst.2;

758/2006 Řízení před soudem a rozhodování o náhradě nákladů řízení

Datum: 20.11.2003 · Sbírkové č.: 758/2006 · Sp. zn.: 2 As 2/2003 - 41 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2006 · Strana: 102 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §60 odst.1; 150/2002 Sb.: §60 odst.5;

759/2006 Řízení před soudem a vadná žaloba

Datum: 22.12.2003 · Sbírkové č.: 759/2006 · Sp. zn.: 7 Azs 53/2003 - 66 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2006 · Strana: 103 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §37 odst.5; 150/2002 Sb.: §71 odst.1;

760/2006 Řízení před soudem a odkladný účinek žaloby

Datum: 22.12.2003 · Sbírkové č.: 760/2006 · Sp. zn.: 7 A 115/2002 - 67 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2006 · Strana: 104 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §73;

761/2006 Řízení před soudem a legitimace k podání kompetenční žaloby

Datum: 03.12.2003 · Sbírkové č.: 761/2006 · Sp. zn.: Komp 2/2003 - 22 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2006 · Strana: 106 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §98 odst.1 písm.c);

762/2006 Řízení před soudem a dočasná povaha předběžného opatření

Datum: 28.01.2004 · Sbírkové č.: 762/2006 · Sp. zn.: 1 Ans 2/2003 - 35 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2006 · Strana: 107 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §38 odst.1; 150/2002 Sb.: §104 odst.3 písm.c); JUD30600CZ 5 As 52/2004 -172;

763/2006 Řízení před soudem a odvolání procesního úkonu

Datum: 12.03.2004 · Sbírkové č.: 763/2006 · Sp. zn.: 7 Azs 35/2004 - 72 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2006 · Strana: 108 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §41a odst.3; 150/2002 Sb.: §64;

764/2006 Řízení před soudem a obsazení soudu

Datum: 22.09.2005 · Sbírkové č.: 764/2006 · Sp. zn.: 6 As 26/2003 - 166 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2006 · Strana: 109 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.c);

765/2006 Řízení před soudem a opravné prostředky

Datum: 08.09.2005 · Sbírkové č.: 765/2006 · Sp. zn.: Na 225/2005 - 110 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2006 · Strana: 112 · Vztah k předpisu: 549/1991 Sb.: §9 odst.1; 549/1991 Sb.: §9 odst.1 písm.a); 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.a);

766/2006 Ochrana přírody a krajiny a odebrání želv

Datum: 06.11.2003 · Sbírkové č.: 766/2006 · Sp. zn.: 5 A 128/2002 - 20 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2006 · Strana: 118 · Vztah k předpisu: 114/1992 Sb.: §89 odst.1;

767/2006 Ochrana přírody a krajiny a zákaz činnosti

Datum: 23.07.2003 · Sbírkové č.: 767/2006 · Sp. zn.: 7 A 28/2000 - 47 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2006 · Strana: 121 · Vztah k předpisu: 114/1992 Sb.: §66;

768/2006 Informace a obchodní tajemství

Datum: 27.02.2004 · Sbírkové č.: 768/2006 · Sp. zn.: 6 A 136/2002 - 35 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2006 · Strana: 125 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §17; 106/1999 Sb.: §9 odst.1; 106/1999 Sb.; 150/2002 Sb.: §76 odst.1 písm.b); JUD20067CZ 31 Ca 189/2000; JUD30738CZ 4 Afs 1/2003 - 43;

769/2006 Informace a předmět žádosti

Datum: 30.08.2005 · Sbírkové č.: 769/2006 · Sp. zn.: 10 Ca 174/2005 - 20 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2006 · Strana: 128 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.; JUD26385CZ 5 A 68/2000 - 98; JUD30320CZ 5 A 159/2002 - 49; JUD30648CZ 2 As 55/2003 - 37;

770/2006 Kompetenční spory mezi soudy a správními orgány

Datum: 27.04.2004 · Sbírkové č.: 770/2006 · Sp. zn.: Konf 1/2003 - 32 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 2/2006 · Strana: 132 · Vztah k předpisu: 131/2002 Sb.: §1; 131/2002 Sb.: §5;

771/2006 Rozhodování ve věcech soukromoprávních a zákon o půdě

Datum: 25.10.2005 · Sbírkové č.: 771/2006 · Sp. zn.: 2 As 36/2005 - 80 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2006 · Strana: 133 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §82; 99/1963 Sb.: §104c; 99/1963 Sb.: §244; 229/1991 Sb.: §9 odst.4; 150/2002 Sb.: §46 odst.2; 150/2002 Sb.;

773/2006 Správní trestání a kritéria stanovení pokuty

Datum: 31.03.2004 · Sbírkové č.: 773/2006 · Sp. zn.: 5 A 154/2002 - 51 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2006 · Strana: 141 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §46; 71/1967 Sb.: §47; JUD4735CZ 6 A 48/92; JUD19835CZ 6 A 168/95; JUD20085CZ 6 A 2/96 - 30; JUD30786CZ 10 Ca 66/2004 - 32;

774/2006 Správní trestání a přestupek proti veřejnému pořádku

Datum: 25.10.2005 · Sbírkové č.: 774/2006 · Sp. zn.: 5 As 49/2004 - 77 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2006 · Strana: 143 · Vztah k předpisu: 128/2000 Sb.: §34;

775/2006 Správní trestání a přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

Datum: 26.10.2005 · Sbírkové č.: 775/2006 · Sp. zn.: 6 As 65/2004 - 59 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2006 · Strana: 146 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.: §2 odst.1; 200/1990 Sb.: §22 odst.1 písm.f); 361/2000 Sb.: §4 písm.c);

776/2006 Služební poměr vojáka z povolání a výsluhový příspěvek

Datum: 27.02.2004 · Sbírkové č.: 776/2006 · Sp. zn.: 6 A 54/2001 - 46 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2006 · Strana: 151 · Vztah k předpisu: 76/1959 Sb.; 113/1996 Sb.: §9 odst.1 písm.c); 221/1999 Sb.: §19 odst.1 písm.d); 221/1999 Sb.: §143 odst.6; 264/1999 Sb.;

777/2006 Služební poměr vojáka z povolání a výsluhový příspěvek

Datum: 31.03.2004 · Sbírkové č.: 777/2006 · Sp. zn.: 6 A 140/2002 - 42 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2006 · Strana: 153 · Vztah k předpisu: 76/1959 Sb.: §33d odst.1;

778/2006 Služební poměr vojáka z povolání a výsluhový příspěvek

Datum: 31.03.2004 · Sbírkové č.: 778/2006 · Sp. zn.: 7 A 68/2001 - 62 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2006 · Strana: 156 · Vztah k předpisu: 76/1959 Sb.: §26; 76/1959 Sb.; 99/1963 Sb.; 74/1990 Sb.: čl. IV odst.2; 74/1990 Sb.; 519/1991 Sb.; 150/2002 Sb.: §75 odst.2;

779/2006 Služební poměr vojáka z povolání a výsluhový příspěvek a odchodné

Datum: 31.03.2004 · Sbírkové č.: 779/2006 · Sp. zn.: 6 A 169/2002 - 27 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2006 · Strana: 162 · Vztah k předpisu: 221/1999 Sb.: §19; 221/1999 Sb.: §143; 254/2002 Sb.;

780/2006 Daňové řízení a dokazování

Datum: 08.03.2005 · Sbírkové č.: 780/2006 · Sp. zn.: 1 Afs 51/2004 - 75 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2006 · Strana: 165 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §31; 586/1992 Sb.: §24; JUD26305CZ 22 Ca 421/2002 - 35;

781/2006 Daň z příjmů: k pojmu "první vlastník hmotného majetku", zamítnutí kasační stížnosti

Datum: 26.10.2005 · Sbírkové č.: 781/2006 · Sp. zn.: 2 Afs 23/2005 - 93 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2006 · Strana: 167 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §34 odst.3 písm.a); 150/2002 Sb.: §110 odst.1;

782/2006 Celní právo a paušální zajištění celního dluhu

Datum: 20.09.2005 · Sbírkové č.: 782/2006 · Sp. zn.: 11 Ca 9/2005 - 30 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2006 · Strana: 175 · Vztah k předpisu: 13/1993 Sb.; 135/1998 Sb.: §141 písm.b);

783/2006 Povaha seznamu zboží s regulovanými cenami

Datum: 09.10.2003 · Sbírkové č.: 783/2006 · Sp. zn.: 7 A 6/2002 - 50 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2006 · Strana: 178 · Vztah k předpisu: 526/1990 Sb.: §10; JUD31879CZ II. ÚS 53/97; JUD32116CZ Pl. ÚS 24/99;

784/2006 Územní rozhodnutí. Zrušení rozhodnutí v odvolacím řízení s účinky zastavení řízení

Datum: 06.04.2004 · Sbírkové č.: 784/2006 · Sp. zn.: 5 A 107/2001 - 53 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2006 · Strana: 180 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §59 odst.3; 71/1967 Sb.: §59 odst.2; 50/1976 Sb.: §62 odst.1 písm.a); 50/1976 Sb.: §81 odst.1;

785/2006 Řízení o výmazu ochranné známky a dokazování

Datum: 03.11.2005 · Sbírkové č.: 785/2006 · Sp. zn.: 7 A 73/2000 - 100 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2006 · Strana: 184 · Vztah k předpisu: 137/1995 Sb.: §25 odst.1 písm.b); 441/2003 Sb.: §31 odst.1 písm.a); JUD19785CZ 7 A 93/96; JUD20247CZ 6 A 28/98 - 47;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.