Vydání 5/2005

Číslo: 5/2005 · Ročník: III · Rozhodnutí č: 527/2005 - 555/2005

Obsah vydání 5/2005

Stáhnout PDF

527/2005 Správní řízení a běh lhůt při přerušení řízení

Datum: 20.01.2005 · Sbírkové č.: 527/2005 · Sp. zn.: 2 Ans 6/2004 - 113 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2005 · Strana: 379 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §29 odst.5; 326/1999 Sb.: §169 odst.3;

528/2005 Řízení před soudem a odkladný účinek kasační stížnosti

Datum: 22.12.2004 · Sbírkové č.: 528/2005 · Sp. zn.: 4 As 52/2004 - 70 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2005 · Strana: 383 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §73 odst.2; 150/2002 Sb.: §107;

529/2005 Ochrana přírody a souhlas k mimořádným opatřením v lesích národního parku

Datum: 16.07.2004 · Sbírkové č.: 529/2005 · Sp. zn.: 5 A 151/2001 - 56 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2005 · Strana: 384 · Vztah k předpisu: 114/1992 Sb.: §22 odst.1; 114/1992 Sb.: §49; 114/1992 Sb.: §50; 114/1992 Sb.: §56; 289/1995 Sb.: §32;

530/2005 Vázanost soudu vyhlášeným rozsudkem a kárné provinění advokáta

Datum: 06.01.2005 · Sbírkové č.: 530/2005 · Sp. zn.: 6 As 36/2003 - 115 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2005 · Strana: 386 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §2 odst.6; 141/1961 Sb.: §2 odst.5; 141/1961 Sb.: §2 odst.2; 85/1996 Sb.: §32; 85/1996 Sb.: §40 odst.3; 150/2002 Sb.: §4 odst.1 písm.a); 150/2002 Sb.: §49 odst.9; 150/2002 Sb.: §49 odst.11; 150/2002 Sb.: §51; 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.d);

531/2005 Daň z přidané hodnoty: zrušení registrace plátce daně

Datum: 21.01.2005 · Sbírkové č.: 531/2005 · Sp. zn.: 4 Afs 3/2003 - 61 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2005 · Strana: 396 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §248 odst.2 písm.e); 588/1992 Sb.: §5 odst.4; 588/1992 Sb.: §39 odst.1; 2/1993 Sb.: čl.36;

532/2005 Daňové řízení a zdravotní pojišťovna a povinnost mlčenlivosti

Datum: 20.01.2005 · Sbírkové č.: 532/2005 · Sp. zn.: 2 Afs 65/2004 - 47 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2005 · Strana: 400 · Vztah k předpisu: 280/1992 Sb.: §22 odst.1; 337/1992 Sb.: §34 odst.7; 337/1992 Sb.: §34 odst.8;

533/2005 Povinné zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti

Datum: 24.01.2005 · Sbírkové č.: 533/2005 · Sp. zn.: 2 Afs 77/2004 - 85 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2005 · Strana: 404 · Vztah k předpisu: 523/1992 Sb.: §3 odst.4; 2/1993 Sb.: čl.26 odst.2; 2/1993 Sb.: čl.26; 150/2002 Sb.: §105 odst.2;

534/2005 Náležitosti žaloby ve správním soudnictví a pasivní žalobní legitimace

Datum: 12.10.2004 · Sbírkové č.: 534/2005 · Sp. zn.: 5 Afs 16/2003 - 56 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 5/2005 · Strana: 406 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.36 odst.2; 2/1993 Sb.: čl.4; 2/1993 Sb.: čl.4 odst.4; 150/2002 Sb.: §37 odst.5; 150/2002 Sb.: §53 odst.2; 150/2002 Sb.: §65; 150/2002 Sb.: §69; 150/2002 Sb.: §74; JUD40441CZ 6 Afs 14/2003 - 51;

535/2005 Rozhlasové a televizní vysílání a zásada objektivity a vyváženosti

Datum: 15.12.2004 · Sbírkové č.: 535/2005 · Sp. zn.: 7 As 38/2004 - 58 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2005 · Strana: 412 · Vztah k předpisu: 231/2001 Sb.: §31 odst.3; 231/2001 Sb.: §31 odst.2; 231/2001 Sb.: §60 odst.1 písm.b); 150/2002 Sb.: §76 odst.1 písm.a);

536/2005 Řízení před soudem a kompetenční výluka

Datum: 08.10.2004 · Sbírkové č.: 536/2005 · Sp. zn.: 7 A 136/2002 - 67 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2005 · Strana: 414 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §244; 114/1992 Sb.: §80 odst.2; 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.d); 150/2002 Sb.: §70 písm.b);

537/2005 Řízení před soudem a osvobození od soudních poplatků

Datum: 25.01.2005 · Sbírkové č.: 537/2005 · Sp. zn.: 7 Azs 343/2004 - 50 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2005 · Strana: 418 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §36 odst.3;

538/2005 Řízení před soudem a překážka věci rozhodnuté a odmítnutí žaloby

Datum: 27.01.2005 · Sbírkové č.: 538/2005 · Sp. zn.: 1 Afs 30/2004 - 71 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2005 · Strana: 419 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.a);

539/2005 Vojáci z povolání a odnětí výsluhového příspěvku

Datum: 19.01.2005 · Sbírkové č.: 539/2005 · Sp. zn.: 7 A 142/2002 - 72 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2005 · Strana: 422 · Vztah k předpisu: 76/1959 Sb.: §33 odst.9 písm.c); JUD12446CZ 6 A 162/94; JUD19732CZ 6 A 122/95 - 18; JUD19885CZ 6 A 12/96; JUD11822CZ 2 A 403/98; JUD19939CZ 6 A 44/2000; JUD20051CZ 2 A 431/2000 - 40; JUD30484CZ 6 A 95/2000 - 27; JUD20065CZ 2 A 402/2001 - 26; JUD30398CZ 5 A 104/2002 - 28;

540/2005 Řízení před soudem a přezkoumatelnost rozhodnutí ve věci správního poplatku

Datum: 20.01.2005 · Sbírkové č.: 540/2005 · Sp. zn.: 2 Azs 252/2004 - 93 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2005 · Strana: 426 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.d); 150/2002 Sb.: §65; 150/2002 Sb.: §70 písm.c); 150/2002 Sb.: §79; 634/2004 Sb.: §5 odst.2;

541/2005 Řízení před soudem a podjatost soudce

Datum: 10.02.2005 · Sbírkové č.: 541/2005 · Sp. zn.: Nao 2/2005 - 299 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2005 · Strana: 429 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §8 odst.1; JUD26315CZ Nao 28/2003 - 5;

542/2005 Celní řízení a dokazování

Datum: 31.01.2005 · Sbírkové č.: 542/2005 · Sp. zn.: 4 As 1/2003 - 71 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2005 · Strana: 430 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §31 odst.9; 337/1992 Sb.: §31 odst.8 písm.c);

543/2005 Doprava a registrace silničních vozidel

Datum: 19.01.2005 · Sbírkové č.: 543/2005 · Sp. zn.: 4 As 26/2003 - 59 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2005 · Strana: 435 · Vztah k předpisu: 56/2001 Sb.: §4 odst.2; 56/2001 Sb.: §13 odst.4; 56/2001 Sb.: §13 odst.3; 243/2001 Sb.: §3 odst.3;

544/2005 Daňové řízení a přerušení běhu promlčecí lhůty

Datum: 21.01.2005 · Sbírkové č.: 544/2005 · Sp. zn.: 7 Afs 52/2004 - 53 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2005 · Strana: 441 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §106; 337/1992 Sb.: §70 odst.2; 337/1992 Sb.: §70 odst.1;

545/2005 Řízení před soudem a podjatost soudce

Datum: 06.01.2005 · Sbírkové č.: 545/2005 · Sp. zn.: Nao 56/2004 - 54 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2005 · Strana: 443 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §8; 150/2002 Sb.: §8 odst.1; 150/2002 Sb.: §132;

546/2005 Řízení před soudem a přezkum rozhodnutí ve věci nemocenského pojištění

Datum: 15.09.2004 · Sbírkové č.: 546/2005 · Sp. zn.: 3 Ads 47/2003 - 56 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2005 · Strana: 446 · Vztah k předpisu: 582/1991 Sb.: §78 odst.2; 582/1991 Sb.; 150/2002 Sb.: §130 odst.1; 150/2002 Sb.;

547/2005 Daňové řízení a opakovaný dodatečný platební výměr

Datum: 03.02.2005 · Sbírkové č.: 547/2005 · Sp. zn.: 2 Afs 80/2004 - 72 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2005 · Strana: 448 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §46 odst.7;

548/2005 Daňové řízení a neplatnost rozhodnutí

Datum: 03.02.2005 · Sbírkové č.: 548/2005 · Sp. zn.: 2 Afs 101/2004 - 51 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2005 · Strana: 451 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §32 odst.2; 337/1992 Sb.: §63 odst.4; JUD30305CZ 2 Afs 12/2003 - 216; JUD30471CZ 3 Afs 14/2004 - 53;

549/2005 Závaznost českých technických norem

Datum: 22.12.2004 · Sbírkové č.: 549/2005 · Sp. zn.: 4 As 31/2003 - 111 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2005 · Strana: 454 · Vztah k předpisu: 22/1997 Sb.; JUD8902CZ 6 A 68/94;

550/2005 Rehabilitace a restituce a účastníci národního boje za osvobození

Datum: 15.10.2003 · Sbírkové č.: 550/2005 · Sp. zn.: 5 A 523/2001 - 37 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2005 · Strana: 456 · Vztah k předpisu: 255/1946 Sb.: §1 odst.1; 255/1946 Sb.: §1 odst.3; 255/1946 Sb.: §1 odst.3 písm.a); 255/1946 Sb.: §2 odst.1; 39/2000 Sb.: §1 odst.1;

551/2005 Daň z příjmů a hmotný majetek

Datum: 07.02.2003 · Sbírkové č.: 551/2005 · Sp. zn.: 15 Ca 609/2000 - 17 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 5/2005 · Strana: 458 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §31 odst.9; 586/1992 Sb.: §26 odst.2; 150/2002 Sb.: §75 odst.1;

552/2005 Daňové řízení a dokazování

Datum: 03.10.2002 · Sbírkové č.: 552/2005 · Sp. zn.: 15 Ca 252/2000 - 14 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 5/2005 · Strana: 462 · Vztah k předpisu: 563/1990 Sb.: §11 odst.1; 563/1991 Sb.: §11 odst.1; 337/1992 Sb.: §31 odst.4;

553/2005 Řízení před soudem a kompetenční výluka

Datum: 26.03.2003 · Sbírkové č.: 553/2005 · Sp. zn.: 15 Ca 24/2003 - 19 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 5/2005 · Strana: 465 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §65 odst.1;

554/2005 Stavební zákon a odstranění stavby provedené bez stavebního povolení

Datum: 27.06.2003 · Sbírkové č.: 554/2005 · Sp. zn.: 30 Ca 12/2003 - 44 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 5/2005 · Strana: 466 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §88 odst.1 písm.b); 183/2006 Sb.: §129;

555/2005 Právo na informace a poskytnutí metodických pomůcek a azyl

Datum: 12.02.2004 · Sbírkové č.: 555/2005 · Sp. zn.: 2 As 55/2003 - 37 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2005 · Strana: 468 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.17 odst.5; 208/1993 Sb.; 106/1999 Sb.: §1; 106/1999 Sb.: §2 odst.1; 106/1999 Sb.: §14 odst.3 písm.b);

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.