Vydání 1/2012

Číslo: 1/2012 · Ročník: X · Rozhodnutí č: 2451/2012 - 2481/2012

Obsah vydání 1/2012

Stáhnout PDF

2451/2012 Správní řízení: ustanovení opatrovníka

Datum: 27.09.2011 · Sbírkové č.: 2451/2012 · Sp. zn.: 8 As 22/2011 - 78 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2012 · Strana: 1 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §32 odst.4; JUD32327CZ II. ÚS 27/2000;

2452/2012 Správní řízení: zastoupení účastníka řízení zmocněncem ze zahraničí

Datum: 04.05.2011 · Sbírkové č.: 2452/2012 · Sp. zn.: 1 As 27/2011 - 81 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2012 · Strana: 3 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §33 odst.1; JUD33458CZ I. ÚS 643/04; JUD31302CZ III. ÚS 83/96; JUD30938CZ 3 As 57/2004 - 39; JUD30962CZ 1 Afs 107/2004 - 48; JUD150036CZ 29 Nd 201/2008; JUD167853CZ 1 As 70/2008 - 74;

2453/2012 Správní řízení: nicotnost správního rozhodnutí Stavební řízení: fikce souhlasu se změnou v užívání stavby

Datum: 11.05.2010 · Sbírkové č.: 2453/2012 · Sp. zn.: 59Ca 72/2009 - 55 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka Liberec · Vydání: 1/2012 · Strana: 11 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §76 odst.2; 500/2004 Sb.: §77 odst.2; 500/2004 Sb.: §156 odst.2; 183/2006 Sb.: §127 odst.2;

2454/2012 Řízení před soudem: kompetenční výluka Daňové řízení: rozhodnutí o závazném posouzení

Datum: 23.08.2011 · Sbírkové č.: 2454/2012 · Sp. zn.: 5 Afs 37/2011 - 77 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2012 · Strana: 14 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §32; 337/1992 Sb.: §34b odst.4; 337/1992 Sb.: §34b; 150/2002 Sb.: §65 odst.1; 150/2002 Sb.: §65; 150/2002 Sb.: §70 písm.a); JUD32783CZ IV. ÚS 233/02; JUD31548CZ III. ÚS 16/96; JUD146571CZ 8 As 47/2005 - 86;

2455/2012 Řízení před soudem: kompetenční výluka; výzva k poskytnutí součinnosti k výkonu správy spotřební daně

Datum: 03.11.2010 · Sbírkové č.: 2455/2012 · Sp. zn.: 8 Afs 51/2010 - 60 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2012 · Strana: 19 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §65 odst.1; 353/2003 Sb.: §41 odst.3; JUD30979CZ 2 Afs 183/2005 - 64; JUD34548CZ 1 Afs 10/2006 - 45; JUD158321CZ 2 Afs 186/2006 - 54; JUD150359CZ 8 Afs 15/2007 - 75;

2456/2012 Řízení před soudem: kompetenční výluka; rozhodnutí o příspěvku k hypotečnímu úvěru Rozpočtová pravidla: žádost o dotaci

Datum: 27.05.2011 · Sbírkové č.: 2456/2012 · Sp. zn.: 5 Afs 69/2010 - 135 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2012 · Strana: 22 · Vztah k předpisu: 218/2000 Sb.: §3 písm.a); 218/2000 Sb.: §14 odst.4; 150/2002 Sb.: §6; 249/2002 Sb.;

2457/2012 Řízení před soudem: kompetenční výluka; inspekční zpráva České školní inspekce Školství: inspekční zpráva České školní inspekce

Datum: 31.05.2011 · Sbírkové č.: 2457/2012 · Sp. zn.: 9 As 11/2011 - 74 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2012 · Strana: 25 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §65-78; 150/2002 Sb.: §65; 561/2004 Sb.: §174 odst.12; 561/2004 Sb.: §174 odst.12 písm.a); JUD30999CZ 6 A 25/2002 - 42; JUD30953CZ 3 Aps 2/2005 - 44;

2458/2012 Řízení před soudem: nezákonný zásah; Hospodářská soutěž: předběžné šetření

Datum: 22.09.2011 · Sbírkové č.: 2458/2012 · Sp. zn.: 5 Aps 4/2011 - 326 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2012 · Strana: 28 · Vztah k předpisu: 143/2001 Sb.: §20 odst.1 písm.a); 150/2002 Sb.: §82; 150/2002 Sb.: §82-87; JUD30696CZ 2 Aps 1/2005 - 65; JUD133953CZ 2 Aps 3/2007 - 91; JUD157269CZ 8 Afs 46/2009 - 46;

2459/2012 Hospodářská soutěž: dominantní postavení; trh v síťových odvětvích

Datum: 06.09.2011 · Sbírkové č.: 2459/2012 · Sp. zn.: 5 Afs 52/2010 - 548 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2012 · Strana: 41 · Vztah k předpisu: 143/2001 Sb.: §11 odst.1; JUD30374CZ 2 A 10/2002 - 269; 12008E/TXT (EU);

2460/2012 Veřejné zakázky: přezkum úkonů zadavatele; platnost smlouvy na veřejnou zakázku

Datum: 03.09.2010 · Sbírkové č.: 2460/2012 · Sp. zn.: 62Ca 17/2009 - 114 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 1/2012 · Strana: 53 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §39; 137/2006 Sb.: §118; 137/2006 Sb.: §120;

2461/2012 Veřejné zakázky: základ pro výpočet kauce; mimořádně nízká nabídková cena

Datum: 02.09.2010 · Sbírkové č.: 2461/2012 · Sp. zn.: 62Ca 11/2009 - 46 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 1/2012 · Strana: 57 · Vztah k předpisu: 137/2006 Sb.: §79; 137/2006 Sb.: §112 odst.1; 137/2006 Sb.: §112; 137/2006 Sb.: §112 odst.2 písm.b); 137/2006 Sb.: §115; JUD30336CZ 2 A 9/2002 - 62;

2462/2012 Svobodný přístup k informacím: poskytnutí informací z dozorového spisu státního zástupce

Datum: 04.10.2011 · Sbírkové č.: 2462/2012 · Sp. zn.: 2 As 93/2011 - 79 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2012 · Strana: 63 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.: §2 odst.1; 150/2002 Sb.: §4 odst.1; JUD42782CZ 6 A 58/2004 - 45; JUD106676CZ 2 As 58/2007 - 52; JUD189955CZ 1 As 44/2010 - 103;

2463/2012 Rozhlasové a televizní vysílání: žádost o změnu licenčních podmínek; sdílené licence Správní řízení: lhůta pro vydání rozhodnutí

Datum: 14.09.2011 · Sbírkové č.: 2463/2012 · Sp. zn.: 6 As 21/2011 - 230 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2012 · Strana: 67 · Vztah k předpisu: 231/2001 Sb.: §21 odst.1; 231/2001 Sb.: §21 odst.3; 500/2004 Sb.: §40; JUD32551CZ II. ÚS 92/01; JUD30300CZ 6 A 25/2000 - 40; JUD30295CZ 6 A 78/2002 - 39;

2464/2012 Opatření obecné povahy: nařízení správy národního parku; Ochrana přírody a krajiny: zákaz vstupu na chráněná území

Datum: 15.12.2010 · Sbírkové č.: 2464/2012 · Sp. zn.: 7 Ao 6/2010 - 44 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2012 · Strana: 76 · Vztah k předpisu: 114/1992 Sb.: §64; 114/1992 Sb.: §78; 500/2004 Sb.: §171; 500/2004 Sb.: §172; 500/2004 Sb.: §173; 500/2004 Sb.: §174; 2/2010 (SU); JUD30833CZ 1 Ao 1/2005 - 98; JUD145896CZ 2 Ao 3/2008 - 100;

2465/2012 Profesní samospráva: povaha stavovských předpisů; Opatření obecné povahy: negativní vymezení; stavovské předpisy

Datum: 25.02.2011 · Sbírkové č.: 2465/2012 · Sp. zn.: 5 Ao 1/2011 - 22 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2012 · Strana: 85 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §101a; JUD30833CZ 1 Ao 1/2005 - 98;

2466/2012 Sociální ochrana: pomoc v hmotné nouzi; náhrada nákladů řízení

Datum: 16.03.2011 · Sbírkové č.: 2466/2012 · Sp. zn.: 6 Ads 114/2010 - 60 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2012 · Strana: 88 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §79; 111/2006 Sb.: §79 odst.1;

2467/2012 Pobyt cizinců: prodloužení zajištění; uložení zvláštních opatření za účelem vycestování

Datum: 06.06.2011 · Sbírkové č.: 2467/2012 · Sp. zn.: 11 A 117/2011 - 9 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 1/2012 · Strana: 92 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §123b; 326/1999 Sb.: §124; 326/1999 Sb.: §126; 326/1999 Sb.: §126 písm.a);

2468/2012 Pobyt cizinců: vízum za účelem strpění pobytu na území; Mezinárodní ochrana: postavení žadatele o udělení mezinárodní ochrany

Datum: 21.01.2011 · Sbírkové č.: 2468/2012 · Sp. zn.: 7 As 96/2010 - 76 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2012 · Strana: 94 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §78b odst.1; 326/1999 Sb.: §119 odst.1 písm.c);

2469/2012 Kompetenční spory: náhrada nákladů výkonu kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Datum: 11.11.2010 · Sbírkové č.: 2469/2012 · Sp. zn.: Konf 5/2010 - 34 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 1/2012 · Strana: 97 · Vztah k předpisu: 262/2006 Sb.: §322 odst.4; JUD105756CZ Pl. ÚS 83/06 - 1;

2470/2012 Zemědělství a myslivost: status hospodářských zvířat; lov v honitbě

Datum: 27.07.2010 · Sbírkové č.: 2470/2012 · Sp. zn.: 51Ca 7/2009 - 34 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 1/2012 · Strana: 100 · Vztah k předpisu: 166/1999 Sb.; 154/2000 Sb.; 449/2001 Sb.: §2 písm.b);

2471/2012 Živnostenské podnikání: koncesovaná živnost; poskytování telekomunikačních služeb

Datum: 05.09.2008 · Sbírkové č.: 2471/2012 · Sp. zn.: 7 As 11/2008 - 99 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2012 · Strana: 102 · Vztah k předpisu: 469/2000 Sb.;

2472/2012 Provoz na pozemních komunikacích: měření rychlosti soukromou osobou

Datum: 02.10.2008 · Sbírkové č.: 2472/2012 · Sp. zn.: 7 As 6/2008 - 162 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2012 · Strana: 102 · Vztah k předpisu: 361/2000 Sb.: §79 odst.8; 361/2000 Sb.: §124 odst.7 písm.a); 361/2000 Sb.: §124 odst.8; JUD106549CZ 1 As 12/2008 - 67;

2473/2012 Místní poplatky: komunální odpad; vznik poplatkové povinnosti

Datum: 31.01.2008 · Sbírkové č.: 2473/2012 · Sp. zn.: 5 Afs 175/2006 - 116 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2012 · Strana: 103 · Vztah k předpisu: 565/1990 Sb.: §1 písm.h); 565/1990 Sb.: §10b; 565/1990 Sb.: §10b odst.1; 185/2001 Sb.: §4 písm.b); 185/2001 Sb.: §17a; 185/2001 Sb.: §17; JUD32687CZ Pl. ÚS 16/02 - 2;

2474/2012 Hospodářská soutěž: zneužití dominantního postavení

Datum: 15.09.2009 · Sbírkové č.: 2474/2012 · Sp. zn.: 62Ca 35/2008 - 147 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 1/2012 · Strana: 103 · Vztah k předpisu: 143/2001 Sb.: §11 odst.1;

2475/2012 Elektronické komunikace: opravný prostředek proti rozhodnutí Rady Českého telekomunikačního úřadu; Správní řízení: nicotnost rozhodnutí

Datum: 29.07.2009 · Sbírkové č.: 2475/2012 · Sp. zn.: 3 As 1/2009 - 171 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2012 · Strana: 104 · Vztah k předpisu: 127/2005 Sb.: §107 odst.9;

2476/2012 Rozhlasové a televizní vysílání: rozhodnutí o udělení licence; Řízení před soudem: překážka věci rozsouzené; rozhodování na základě úplného správního spisu

Datum: 12.03.2008 · Sbírkové č.: 2476/2012 · Sp. zn.: 1 As 21/2007 - 272 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2012 · Strana: 104 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.36 odst.1; 2/1993 Sb.: čl.36; 2/1993 Sb.: čl.36 odst.2; 231/2001 Sb.: §18; 150/2002 Sb.: §39 odst.1; 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.d); 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.c); 150/2002 Sb.: §110 odst.1; JUD30832CZ 3 As 24/2004 - 79; JUD37760CZ 7 As 10/2005 - 298;

2477/2012 Řízení před soudem: lhůta k podání návrhu na vyhlášení místního referenda

Datum: 05.09.2008 · Sbírkové č.: 2477/2012 · Sp. zn.: 29Ca 170/2008 - 58 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 1/2012 · Strana: 105 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.b); 150/2002 Sb.: §91a odst.1 písm.b); 150/2002 Sb.: §92; 22/2004 Sb.: §57 odst.2 písm.b);

2478/2012 Důchodové pojištění: doba pojištění

Datum: 27.11.2008 · Sbírkové č.: 2478/2012 · Sp. zn.: 3 Ads 88/2008 - 173 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2012 · Strana: 105 · Vztah k předpisu: 155/1995 Sb.: §13 odst.1; 155/1995 Sb.: §16 odst.3;

2479/2012 Územní řízení: umístění stavby; účastenství v řízení

Datum: 12.09.2008 · Sbírkové č.: 2479/2012 · Sp. zn.: 2 As 49/2007 - 191 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2012 · Strana: 105 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §34; 2/1993 Sb.: čl.35 odst.1; JUD32158CZ II. ÚS 59/99; JUD30592CZ 6 A 97/2001 - 39; JUD108060CZ 1 As 16/2008 - 48;

2480/2012 Ochrana utajovaných skutečností: změna právního názoru v řízení o stížnosti; překvapivost rozhodnutí orgánu druhého stupně

Datum: 22.04.2009 · Sbírkové č.: 2480/2012 · Sp. zn.: 7 As 59/2008 - 85 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2012 · Strana: 106 · Vztah k předpisu: 148/1998 Sb.: §75 odst.5; 148/1998 Sb.; JUD30698CZ 2 Ans 1/2005 - 90; JUD37883CZ 6 As 14/2006 - 81; JUD150359CZ 8 Afs 15/2007 - 75;

2481/2012 Státní občanství: pojem "rodiče"

Datum: 30.09.2008 · Sbírkové č.: 2481/2012 · Sp. zn.: 2 As 3/2008 - 110 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2012 · Strana: 106 · Vztah k předpisu: 71/1981 Sb.: čl.1 odst.1; 71/1981 Sb.: čl.1 odst.2;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.