Vydání 1/2012

Číslo: 1/2012 · Ročník: X

2480/2012

Ochrana utajovaných skutečností: změna právního názoru v řízení o stížnosti; překvapivost rozhodnutí orgánu druhého stupně

Ochrana utajovaných skutečností: změna právního názoru v řízení o stížnosti; překvapivost rozhodnutí orgánu druhého stupně
k § 75 odst. 5 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů*)
V bezpečnostním řízení podle zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, může ředitel Národního bezpečnostního úřadu na základě nezměněného skutkového stavu zaujmout jiný právní názor než orgán prvního stupně, avšak musí tak učinit způsobem, který není pro účastníka řízení překvapivý. Účastníku řízení proto musí být ředitelem dána možnost vyjádřit se k zamýšlenému jinému právnímu názoru a případně navrhnout další důkazy, které by mu umožnily zaměřit dokazování právě ke specifickým skutkovým otázkám spojeným se zamýšlenou odlišnou právní kvalifikací, jimiž se buď vůbec, či v potřebné míře, orgán prvního stupně nezabýval.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 4. 2009, čj. 7 As 59/2008-85)
Prejudikatura:
č. 605/2005 Sb. NSS, č. 1168/2007 Sb. NSS, č. 1865/2009 Sb. NSS a č. 1885/2009 Sb. NSS.
*)
S účinnosti od 1. 1. 2006 bylo ustanovení zrušeno zákonem č. 413/2005 Sb. a úprava přezkumu bezpečnostního řízení přesunuta do zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.