Vydání 1/2012

Číslo: 1/2012 · Ročník: X

2477/2012

Řízení před soudem: lhůta k podání návrhu na vyhlášení místního referenda

Řízení před soudem: lhůta k podání návrhu na vyhlášení místního referenda
k § 46 odst. 1 písm. b), § 91a odst. 1 písm. b) a § 92 soudního řádu správního
k § 57 odst. 2 písm. b) zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů
I. Návrh na vyhlášení místního referenda podle § 91a odst. 1 písm. b) s. ř. s. je třeba podat nejpozději do 20 dnů od jednání zastupitelstva obce, na kterém toto zastupitelstvo rozhodlo, že místní
referendum
nevyhlásí [§ 57 odst. 2 písm. b) zákona č. 22/2004 Sb., omístním referendu], nikoliv do 20 dnů ode dne písemného vyrozumění přípravného výboru o výsledku jednání zastupitelstva.
II. Pokud byl návrh na vyhlášení místního referenda podán až po uplynutí lhůty 20 dnů od jednání zastupitelstva obce, soud ho odmítne pro opožděnost dle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. V důsledku § 92 s. ř. s. dřívější podání u místně nepříslušného soudu nemá na posouzení včasnosti návrhu vliv.
(Podle usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5. 9. 2008, čj. 29 Ca 170/2008-58)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.