Vydání 1/2012

Číslo: 1/2012 · Ročník: X

2478/2012

Důchodové pojištění: doba pojištění

Důchodové pojištění: doba pojištění
k § 13 odst. 1 a § 16 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 425/2003 Sb.
Vyloučenou dobou pro účely stanovení osobního vyměřovacího základu je i doba, kdy má pojištěnec v období před 1. 1. 1996 prokázánu dobu důchodového pojištění ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, nelze-li zjistit výši jeho hrubého výdělku ve smyslu § 16 odst. 3 věty první téhož zákona.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 11. 2008, čj. 3 Ads 88/2008-173)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.