Vydání 1/2012

Číslo: 1/2012 · Ročník: X

2475/2012

Elektronické komunikace: opravný prostředek proti rozhodnutí Rady Českého telekomunikačního úřadu; Správní řízení: nicotnost rozhodnutí

Elektronické komunikace: opravný prostředek proti rozhodnutí Rady Českého telekomunikačního úřadu Správní řízení: nicotnost rozhodnutí
k § 107 odst. 9 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
Podle § 107 odst. 9 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, proti rozhodnutí Rady Českého telekomunikačního úřadu není přípustný opravný prostředek. Jestliže tedy Rada rozhodne o opravném prostředku proti rozhodnutí Rady, je toto rozhodnutí o opravném prostředku nicotné, protože Rada neměla k jeho vydání pravomoc.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 7. 2009, čj. 3 As 1/2009-171)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.