Vydání 1/2012

Číslo: 1/2012 · Ročník: X

2481/2012

Státní občanství: pojem "rodiče"

Státní občanství: pojem "rodiče"
k čl. 1 odst. 1 a 2 Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o zamezení vzniku dvojího státního občanství (č. 71/1981 Sb.)*)
Hovoří-li čl. 1 odst. 1 Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o zamezení vzniku dvojího státního občanství (č. 71/1981 Sb.) o "
rodičích
" dítěte, jehož státní občanství má být cestou této smlouvy určeno, nelze okruh těchto osob omezit pouze na rodiče manželsky sezdané.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 9. 2008, čj. 2 As 3/2008-110)
*)
Dne 28. 2. 2000 pozbyla smlouva platnost ve vztahu k Ukrajině protokolem vyhlášeným pod č. 81/2000 Sb. m. s. Dne 5. 7. 2006 pozbyla smlouva platnost ve vztahu k Ruské federaci, Běloruské republice a Kyrgyzské republice výpovědí vyhlášenou pod č. 73/2006 Sb. m. s.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.