Vydání 1/2012

Číslo: 1/2012 · Ročník: X

2474/2012

Hospodářská soutěž: zneužití dominantního postavení

Hospodářská soutěž: zneužití dominantního postavení
k § 11 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákonů č. 340/2004 Sb., č. 484/2004 Sb. a č. 361/2005 Sb.
V případě, že dodavatel, který je soutěžitelem v dominantním postavení, začne nabízet plnění za výhodnějších podmínek nejen těm svým odběratelům, kteří byli osloveni jinými dodavateli (v postavení k tomuto dominantnímu soutěžiteli konkurenčním), ale i těm svým odběratelům, kteří jinými dodavateli osloveni nebyli, nelze jeho jednání považovat výlučně za "
obrannou reakci na chování konkurenta
" (a tedy nejde o jednání v rámci tzv.
meeting competition defence
) a toto jednání může být zneužitím dominantního postavení podle § 11 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 15. 9. 2009, čj. 62 Ca 35/2008-147)
Prejudikatura:
rozsudek Soudního dvora ze dne 9. 11. 1983,
NV Nederlandsche Banden-Industrie Michelin proti Komisi
(322/81, Recueil, s. 3461), rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 1. 4. 1993,
BPB Industries a British Gypsum
(T-65/89, Recueil, s. II-389).

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.