Vydání 1/2012

Číslo: 1/2012 · Ročník: X

2471/2012

Živnostenské podnikání: koncesovaná živnost; poskytování telekomunikačních služeb

Živnostenské podnikání: koncesovaná živnost; poskytování telekomunikačních služeb
ke skupině č. 305 přílohy č. 3 nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností*)
Pod koncesovanou živnost "
poskytování telekomunikačních služeb
" ve smyslu skupiny č. 305 nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, nelze podřadit zprostředkovávání přístupu uživatelů ke službám sítě internet například v internetových kavárnách, restauračních zařízeních, knihovnách apod.
Provozovatelé uvedených zařízení, kteří přístup ke službám sítě internet toliko zprostředkovávají a kteří nejsou zároveň poskytovateli této telekomunikační služby (nejsou osobami, které jsou náležitě technicky, materiálně a odborně vybaveny k provozování telekomunikačních sítí a datových okruhů), se nemohou proto v této souvislosti dopouštět neoprávněného podnikání v koncesované živnosti "
poskytování telekomunikačních služeb
".
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 9. 2008, čj. 7 As 11/2008-99)
*)
S účinností od 1. 11. 2004 byla skupina zrušena nařízením vlády č. 491/2004 Sb. S účinností od 14. 8. 2008 bylo nařízení č. 469/2000 Sb. nahrazeno nařízením č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.