Vydání 4/2008

Číslo: 4/2008 · Ročník: VI · Rozhodnutí č: 1512/2008 - 1539/2008

Obsah vydání 4/2008

Stáhnout PDF

1512/2008 Řízení před soudem: přezkoumatelnost rozhodnutí ve správním soudnictví

Datum: 31.10.2007 · Sbírkové č.: 1512/2008 · Sp. zn.: 57Ca 62/2006 - 39 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 4/2008 · Strana: 283 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §30; 50/1976 Sb.: §88 odst.1 písm.b); 150/2002 Sb.: §65 odst.1; 150/2002 Sb.: §68 písm.e); 150/2002 Sb.: §70 písm.c); 150/2002 Sb.: §70 písm.a);

1513/2008 Řízení před soudem: soudní přezkum rozhodnutí vydaných mimo odvolací řízení

Datum: 28.08.2007 · Sbírkové č.: 1513/2008 · Sp. zn.: 4 As 31/2006 - 73 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 4/2008 · Strana: 285 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §65; 71/1967 Sb.: §65 odst.2; 150/2002 Sb.: §65; 150/2002 Sb.: §65 odst.1; JUD39735CZ 5 A 140/2002 - 34;

1514/2008 Řízení před soudem: oprávnění jednat za právnickou osobu

Datum: 29.05.2007 · Sbírkové č.: 1514/2008 · Sp. zn.: 1 As 38/2006 - 81 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 4/2008 · Strana: 289 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §33 odst.4; JUD32935CZ I. ÚS 554/02; JUD15675CZ 21 Cdo 1375/98; JUD23130CZ 21 Cdo 1599/2001; JUD50671CZ 7 As 36/2006 - 97;

1515/2008 Řízení před soudem: návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu

Datum: 12.11.2007 · Sbírkové č.: 1515/2008 · Sp. zn.: Aprk 7/2007 - 68 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2008 · Strana: 295 · Vztah k předpisu: 6/2002 Sb.: §174a; 192/2003 Sb.; JUD38419CZ Aprk 1/2007 - 26;

1516/2008 Řízení před soudem: žaloba proti nezákonnému zásahu správního orgánu; opakování zásahu

Datum: 13.12.2007 · Sbírkové č.: 1516/2008 · Sp. zn.: 8 Aps 1/2006 - 92 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2008 · Strana: 296 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §65; 150/2002 Sb.: §82;

1517/2008 Kompetenční spory: zneužití hospodářského postavení; zneužití dominantního postavení

Datum: 18.12.2007 · Sbírkové č.: 1517/2008 · Sp. zn.: Komp 3/2006 - 511 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2008 · Strana: 298 · Vztah k předpisu: 526/1990 Sb.: §2 odst.3; 526/1990 Sb.: §15 odst.3; 265/1991 Sb.: §2c písm.a); 273/1996 Sb.: §1 odst.1; 458/2000 Sb.: §17 odst.3; 143/2001 Sb.: §1 odst.3; 143/2001 Sb.: §11 odst.1; 143/2001 Sb.: §22 odst.2; 150/2002 Sb.: §97 odst.1 písm.c); 150/2002 Sb.: §97 odst.2; 150/2002 Sb.: §99 písm.a); JUD32671CZ IV. ÚS 50/02; JUD26605CZ 38237/97; JUD26286CZ 5 A 116/2001 - 46; JUD31014CZ 6 A 89/2002 - 95;

1518/2008 Kompetenční spory: pravomoc k rozhodnutí o odvolání ve věci uzavírání smluv o závazku veřejné služby

Datum: 31.12.2007 · Sbírkové č.: 1518/2008 · Sp. zn.: Komp 1/2007 - 54 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2008 · Strana: 306 · Vztah k předpisu: 129/2000 Sb.: §94 odst.1; 500/2004 Sb.: §178; 31969R1191 (EU);

1519/2008 Správní řízení: doručování veřejnou vyhláškou. Řízení před soudem: dokazování

Datum: 22.11.2007 · Sbírkové č.: 1519/2008 · Sp. zn.: 11 Ca 27/2007 - 75 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 4/2008 · Strana: 311 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §25 odst.2; 500/2004 Sb.: §26 odst.1; JUD30543CZ 6 A 100/2002 - 74;

1520/2008 Správní řízení: důkazní prostředky; čestné prohlášení osoby, která není účastníkem řízení

Datum: 13.12.2007 · Sbírkové č.: 1520/2008 · Sp. zn.: 8 As 12/2006 - 51 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2008 · Strana: 314 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §129; 71/1967 Sb.: §39;

1521/2008 Stavební řízení: posuzování vlivů na životní prostředí

Datum: 29.06.2007 · Sbírkové č.: 1521/2008 · Sp. zn.: 5 As 9/2006 - 146 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2008 · Strana: 316 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §37 odst.2; 50/1976 Sb.: §62 odst.1 písm.b); 244/1992 Sb.: §5; 244/1992 Sb.; 100/2001 Sb.: §1 odst.2; JUD30596CZ 2 As 21/2004 - 67;

1522/2008 Stavební řízení: změna stavby; stavební úpravy

Datum: 09.08.2006 · Sbírkové č.: 1522/2008 · Sp. zn.: 3 As 26/2005 - 55 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2008 · Strana: 321 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §54; 50/1976 Sb.: §139b odst.3 písm.c);

1523/2008 Daň z příjmů: žádost o provedení ročního zúčtování záloh

Datum: 22.05.2006 · Sbírkové č.: 1523/2008 · Sp. zn.: 59Ca 104/2004 - 28 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 4/2008 · Strana: 324 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §38k odst.7;

1524/2008 Daň z příjmů: retroaktivita a čerpání rezerv

Datum: 21.12.2006 · Sbírkové č.: 1524/2008 · Sp. zn.: 7 Afs 151/2006 - 67 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2008 · Strana: 326 · Vztah k předpisu: 593/1992 Sb.: §7 odst.5; 211/1997 Sb.: čl.II; 211/1997 Sb.; JUD32838CZ IV. ÚS 690/01; JUD32872CZ I. ÚS 137/03;

1525/2008 Daň z převodu nemovitostí: zánik ručitelského závazku v důsledku zániku hlavního dlužníka bez právního nástupce

Datum: 30.11.2006 · Sbírkové č.: 1525/2008 · Sp. zn.: 1 Afs 73/2006 - 55 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2008 · Strana: 329 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §57; 357/1992 Sb.: §8 odst.1 písm.a); JUD30885CZ 1 Afs 86/2004 - 54; JUD34441CZ 10 Ca 75/2004 -38;

1526/2008 Daň z přidané hodnoty: uskutečnění zdanitelného plnění; povinnost uplatnit daň na výstupu

Datum: 06.12.2007 · Sbírkové č.: 1526/2008 · Sp. zn.: 7 Afs 32/2007 - 79 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2008 · Strana: 332 · Vztah k předpisu: 588/1992 Sb.: §9 odst.1 písm.i); 588/1992 Sb.: §10; JUD32009CZ I. ÚS 22/99; JUD103521CZ 11 Ca 65/2003 - 67;

1527/2008 Veřejné zakázky: vyloučení ze zadávacího řízení; jazyk nabídky; doložení trestní bezúhonnosti členů statutárního orgánu

Datum: 17.10.2006 · Sbírkové č.: 1527/2008 · Sp. zn.: 62Ca 12/2006 - 600 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 4/2008 · Strana: 335 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §21; 150/2002 Sb.: §2; 40/2004 Sb.: §31 odst.1 písm.d); 40/2004 Sb.: §39 odst.2; 40/2004 Sb.: §59 odst.5; 40/2004 Sb.: §91 odst.3;

1528/2008 Regulace reklamy: rozpor s právními předpisy; sázení na sportovní zápasy

Datum: 30.11.2007 · Sbírkové č.: 1528/2008 · Sp. zn.: 11 Ca 1/2006 - 57 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 4/2008 · Strana: 342 · Vztah k předpisu: 40/1995 Sb.: §2 odst.1 písm.a);

1529/2008 Přestupky: přestupek proti občanskému soužití; útok psa

Datum: 21.12.2007 · Sbírkové č.: 1529/2008 · Sp. zn.: 4 As 40/2007 - 53 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2008 · Strana: 345 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.: §49 odst.1 písm.b);

1530/2008 Služební poměr: kázeňský přestupek; propuštění ze služebního poměru

Datum: 20.12.2007 · Sbírkové č.: 1530/2008 · Sp. zn.: 5 As 47/2006 - 66 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2008 · Strana: 351 · Vztah k předpisu: 186/1992 Sb.: §32; 186/1992 Sb.: §106; JUD30294CZ 6 A 48/2001 - 76; JUD26273CZ 5 A 141/2002 - 21; JUD26378CZ 5 A 56/2002 - 31; JUD34503CZ 7 A 39/2002 - 67; JUD30678CZ 2 As 74/2003 - 86; JUD30989CZ 1 As 10/2003 - 58;

1531/2008 Vodovody a kanalizace: úprava vztahů mezi vlastníky kanalizace

Datum: 03.01.2008 · Sbírkové č.: 1531/2008 · Sp. zn.: 9 As 52/2007 - 76 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2008 · Strana: 355 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §244 odst.1; 274/2001 Sb.: §8 odst.3; LIT23744CZ;

1532/2008 Právo na informace: vnitřní pokyny povinného subjektu

Datum: 17.01.2008 · Sbírkové č.: 1532/2008 · Sp. zn.: 5 As 28/2007 - 89 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2008 · Strana: 359 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.: §11 odst.1 písm.a); JUD30698CZ 2 Ans 1/2005 - 90;

1533/2008 Doprava: dodržování stanovené doby řízení vozidla, bezpečnostních přestávek a doby odpočinku při práci řidičů

Datum: 24.01.2008 · Sbírkové č.: 1533/2008 · Sp. zn.: 9 As 36/2007 - 59 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2008 · Strana: 363 · Vztah k předpisu: 108/1976 Sb.: čl.6; 108/1976 Sb.: čl.8; 111/1994 Sb.: §3 odst.1 písm.b); 111/1994 Sb.: §35 odst.2 písm.b); 31985R3820 (EU);

1534/2008 Političtí vězni: příplatek k důchodu

Datum: 10.01.2007 · Sbírkové č.: 1534/2008 · Sp. zn.: 3 Ads 109/2005 - 36 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2008 · Strana: 373 · Vztah k předpisu: 247/1948 Sb.; 622/2004 Sb.: §1 odst.1 písm.a);

1535/2008 Řízení před soudem: osoba zúčastněná na řízení

Datum: 15.12.2005 · Sbírkové č.: 1535/2008 · Sp. zn.: 1 Azs 155/2004 - 47 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2008 · Strana: 375 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §34; JUD26275CZ 5 A 31/2001 - 42; JUD30803CZ 7 As 43/2005 - 53;

1536/2008 Řízení před soudem: kompetenční výluka. Spotřební daně: zajištění vybraných výrobků nebo dopravního prostředku

Datum: 14.06.2006 · Sbírkové č.: 1536/2008 · Sp. zn.: 2 Afs 198/2005 - 88 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2008 · Strana: 375 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §15 odst.7; 150/2002 Sb.: §70 písm.b); 353/2003 Sb.: §42;

1537/2008 Státní sociální podpora: příjmy rozhodné pro přiznání dávek

Datum: 21.06.2006 · Sbírkové č.: 1537/2008 · Sp. zn.: 10Ca 69/2006 - 20 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 4/2008 · Strana: 375 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §7 odst.2; 586/1992 Sb.: §7 odst.1; 586/1992 Sb.: §23 odst.8 písm.b) bod.2; 586/1992 Sb.: §23 odst.8 písm.b); 117/1995 Sb.: §2 písm.a); 117/1995 Sb.: §5;

1538/2008 Služební poměr příslušníků Policie ČR: převedení na jinou funkci

Datum: 23.05.2006 · Sbírkové č.: 1538/2008 · Sp. zn.: 10 Ca 138/2005 - 134 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 4/2008 · Strana: 376 · Vztah k předpisu: 186/1992 Sb.: §17 odst.1 písm.a); 330/2003 Sb.; JUD26345CZ 5 A 126/2001 - 43; JUD30368CZ 7 A 117/2001 - 37;

1539/2008 Ochrana lesa: k pojmu "pozemek nevhodné velikosti"

Datum: 06.10.2005 · Sbírkové č.: 1539/2008 · Sp. zn.: 30Ca 302/2002 - 107 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 4/2008 · Strana: 376 · Vztah k předpisu: 289/1995 Sb.: §12 odst.3;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.