Vydání 4/2008

Číslo: 4/2008 · Ročník: VI

1539/2008

Ochrana lesa: k pojmu "pozemek nevhodné velikosti"

Ejk 80/2005
Ochrana lesa: k pojmu "pozemek nevhodné velikosti"
k § 12 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
Pojem "pozemek nevhodné velikosti" užitý v § 12 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona, je neurčitý právní pojem, který je povinen orgán státní správy lesů vyložit a zabývat se tím, zda jsou v konkrétním případě splněny podmínky uvedené v citovaném ustanovení.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 6. 10. 2005, čj. 30 Ca 302/2002-107)*)
*)
Rozsudkem ze dne 20. 9. 2006, čj. 5 As 10/2006-149, Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost směřující proti tomuto rozhodnutí; citovaný rozsudek je dostupný na www.nssoud.cz.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.