Vydání 4/2008

Číslo: 4/2008 · Ročník: VI

1537/2008

Státní sociální podpora: příjmy rozhodné pro přiznání dávek

Ejk 568/2006
Státní sociální podpora: příjmy rozhodné pro přiznání dávek
k § 7 odst. 1, 2 a § 23 odst. 8 písm. b) bodu 2 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném pro zdaňovací období roku 2004
k § 2 písm. a) a § 5 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění účinném k 29. 3. 2005
Úprava rozdílu mezi příjmy a výdaji v případech, kdy dochází k ukončení podnikatelské či jiné samostatně výdělečné činnosti, provedená daňovým subjektem v intencích § 23 odst. 8 písm. b) bodu 2 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, není příjmem podle § 7 odst. 1 a 2 téhož zákona, neboť neuhrazené pohledávky žádný skutečný příjem nepředstavují.
Pohledávky, stejně jako závazky, o které byl daňový subjekt povinen upravit dílčí základ daně z příjmů podle § 7 citovaného zákona, se proto nezahrnují do příjmu rozhodného pro přiznání dávek podle § 2 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, které jsou poskytovány v závislosti na příjmech.
Rozhodný příjem podle § 5 zákona o státní sociální podpoře ovlivní až příjem z úhrady takové pohledávky, a to v období, kdy k příjmu skutečně došlo. Opačný výklad by byl v rozporu s účelem, který sleduje státní sociální podpora, cílená na osoby nacházející se v nepříznivé sociální situaci.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 21. 6. 2006, čj. 10 Ca 69/2006-20)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.