Vydání 4/2008

Číslo: 4/2008 · Ročník: VI

1535/2008

Řízení před soudem: osoba zúčastněná na řízení

Ej 36/2006
Řízení před soudem: osoba zúčastněná na řízení
k § 34 soudního řádu správního
Usnesení, kterým soud vyslovil, že rodinný příslušník žadatele o azyl není osobou zúčastněnou na řízení podle § 34 s. ř. s., se může dotknout toliko práv a povinností osoby, která tato práva uplatňuje, a nikoliv práv a povinností žadatele. Proti tomuto usnesení mohou kasační stížností brojit pouze osoby, které se domnívají, že jim postavení osoby zúčastněné na řízení svědčí, a nikoliv sám žadatel o azyl, jehož práva a povinnosti nejsou tímto usnesením dotčena.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 12. 2005, čj. 1 Azs 155/2004-47)
Prejudikatura:
č. 9/2003 Sb. NSS, č. 710/2005 Sb. NSS.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.