Vydání 4/2008

Číslo: 4/2008 · Ročník: VI

1536/2008

Řízení před soudem: kompetenční výluka. Spotřební daně: zajištění vybraných výrobků nebo dopravního prostředku

Ej 202/2006
Řízení před soudem: kompetenční výluka. Spotřební daně: zajištění vybraných výrobků nebo dopravního prostředku
k § 42 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
k § 15 odst. 7 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 255/1994 Sb.
k § 70 písm. b) soudního řádu správního
Rozhodnutí o zajištění vybraných výrobků nebo dopravního prostředku podle § 42 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, není vyloučeno z přezkumu ve správním soudnictví.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 6. 2006, čj. 2 Afs 198/2005-88)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.