Vydání 4/2008

Číslo: 4/2008 · Ročník: VI

1538/2008

Služební poměr příslušníků Policie ČR: převedení na jinou funkci

Ejk 561/2006
Služební poměr příslušníků Policie ČR: převedení na jinou funkci
k § 17 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky (v textu též "zákon o služebním poměru")*)
k nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě**)
Převedení na jinou funkci podle § 17 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, tedy z organizačních důvodů, nemůže spočívat v pouhém novém stanovení platové třídy a tomu odpovídající formální změně pracovní náplně. Je třeba, aby faktická pracovní činnost policisty této nové pracovní náplni plně odpovídala.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 5. 2006, čj. 10 Ca 138/2005-134)
Prejudikatura:
srov. č. 79/2004 Sb. NSS a č. 274/2004 Sb. NSS.
*)
S účinností od 1. 1. 2007 zrušen zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
**)
S účinností od 1. 1. 2007 zrušen zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.