Vydání 1/2008

Číslo: 1/2008 · Ročník: VI · Rozhodnutí č: 1423/2008 - 1454/2008

Obsah vydání 1/2008

Stáhnout PDF

1423/2008 Mezinárodní ochrana: individualizované posouzení žádosti o azyl; azylové důvody u nezletilého

Datum: 27.09.2007 · Sbírkové č.: 1423/2008 · Sp. zn.: 4 Azs 31/2007 - 58 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2008 · Strana: 1 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §3 odst.2; 71/1967 Sb.: §3 odst.4; 71/1967 Sb.: §32 odst.1; 71/1967 Sb.: §46; 325/1999 Sb.: §2; 325/1999 Sb.: §9; 325/1999 Sb.: §10;

1424/2008 Mezinárodní ochrana: správní poplatek za udělení víza za účelem strpění pobytu

Datum: 20.09.2007 · Sbírkové č.: 1424/2008 · Sp. zn.: 2 As 94/2006 - 51 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2008 · Strana: 3 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §34;

1425/2008 Mezinárodní ochrana: správní poplatek za udělení víza za účelem strpění pobytu

Datum: 20.09.2007 · Sbírkové č.: 1425/2008 · Sp. zn.: 2 As 95/2006 - 50 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2008 · Strana: 10 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §34; 2/2002 Sb.; 150/2002 Sb.: §109 odst.3;

1426/2008 Řízení před soudem: žaloba proti nečinnosti

Datum: 30.01.2007 · Sbírkové č.: 1426/2008 · Sp. zn.: 9 Ca 71/2006 - 62 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 1/2008 · Strana: 19 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §81 odst.1;

1427/2008 Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí o nařízení obnovy správního řízení

Datum: 26.06.2007 · Sbírkové č.: 1427/2008 · Sp. zn.: 5 As 13/2006 - 46 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 1/2008 · Strana: 20 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §62 odst.2; 150/2002 Sb.: §65; JUD48936CZ 3 As 3/2006 - 33;

1428/2008 Řízení před soudem: kompetenční žaloba

Datum: 20.12.2006 · Sbírkové č.: 1428/2008 · Sp. zn.: Komp 3/2004 - 40 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2008 · Strana: 23 · Vztah k předpisu: 254/2001 Sb.: §42 odst.1; 150/2002 Sb.: §97;

1429/2008 Řízení před soudem: kompetenční žaloba; strany kompetenčního sporu

Datum: 20.12.2006 · Sbírkové č.: 1429/2008 · Sp. zn.: Komp 2/2004 - 51 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2008 · Strana: 24 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.d); 150/2002 Sb.: §97 odst.1 písm.a); 150/2002 Sb.: §97 odst.1; 150/2002 Sb.: §97 odst.1 písm.c); 150/2002 Sb.: §99 písm.a);

1430/2008 Kompetenční spory: pravomoc k rozhodnutí o odvolání ve věci registrace zájmového sdružení právnických osob

Datum: 28.05.2007 · Sbírkové č.: 1430/2008 · Sp. zn.: Komp 2/2006 - 28 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2008 · Strana: 26 · Vztah k předpisu: 2/1969 Sb.: §12 odst.1 písm.c); 129/2000 Sb.: §92a písm.a);

1431/2008 Dualismus práva: rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu o přidělení čísel a o poplatcích za přidělení čísla

Datum: 18.09.2007 · Sbírkové č.: 1431/2008 · Sp. zn.: Konf 23/2006 - 6 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 1/2008 · Strana: 31 · Vztah k předpisu: 151/2000 Sb.: §69; 151/2000 Sb.: §75;

1432/2008 Katastr nemovitostí: obnova katastrálního operátu

Datum: 26.07.2007 · Sbírkové č.: 1432/2008 · Sp. zn.: 29Ca 162/2005 - 52 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 1/2008 · Strana: 33 · Vztah k předpisu: 344/1992 Sb.: §13 odst.1;

1433/2008 Ochranné známky: návrh na zrušení ochranné známky

Datum: 26.06.2007 · Sbírkové č.: 1433/2008 · Sp. zn.: 10 Ca 8/2006 - 104 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 1/2008 · Strana: 36 · Vztah k předpisu: 441/2003 Sb.: §31;

1434/2008 Ochranné známky: ke ztrátě rozlišovací způsobilosti

Datum: 07.06.2006 · Sbírkové č.: 1434/2008 · Sp. zn.: 5 A 15/2002 - 39 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2008 · Strana: 42 · Vztah k předpisu: 137/1995 Sb.: §18; 137/1995 Sb.: §25 odst.4;

1435/2008 Důchodové pojištění: nezaopatřené dítě

Datum: 25.09.2007 · Sbírkové č.: 1435/2008 · Sp. zn.: 19Cad 120/2006 - 21 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 1/2008 · Strana: 46 · Vztah k předpisu: 155/1995 Sb.: §20 odst.3 písm.c); 155/1995 Sb.: §20 odst.3 písm.b);

1436/2008 Rehabilitace a restituce: účastníci národního boje za osvobození

Datum: 26.04.2006 · Sbírkové č.: 1436/2008 · Sp. zn.: 3 Ads 49/2005 - 56 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2008 · Strana: 48 · Vztah k předpisu: 255/1946 Sb.: §1 odst.1; 255/1946 Sb.: §15; 261/2001 Sb.: §5 odst.7; 261/2001 Sb.;

1437/2008 Zaměstnanost: příspěvek na zřízení pracovních míst pro občany se změněnou pracovní schopností

Datum: 19.09.2007 · Sbírkové č.: 1437/2008 · Sp. zn.: 2 Afs 173/2006 - 77 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2008 · Strana: 50 · Vztah k předpisu: 115/1992 Sb.: §7 odst.1;

1438/2008 Daňové řízení: lhůta pro podání dodatečného daňového přiznání; přerušení běhu lhůty

Datum: 02.08.2007 · Sbírkové č.: 1438/2008 · Sp. zn.: 1 Afs 20/2006 - 60 · Typ: Usnesení (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 1/2008 · Strana: 57 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §41; 337/1992 Sb.: §41 odst.2; 337/1992 Sb.: §41 odst.1; 337/1992 Sb.: §47; JUD45925CZ 5 Afs 75/2005 - 65; JUD47007CZ 7 Afs 158/2005 - 73;

1439/2008 Daňové řízení: úroky z neprávem exekuované částky

Datum: 04.05.2006 · Sbírkové č.: 1439/2008 · Sp. zn.: 2 Afs 61/2005 - 75 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2008 · Strana: 63 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §63; 337/1992 Sb.: §64; 337/1992 Sb.: §64 odst.6; 337/1992 Sb.: §73 odst.10;

1440/2008 Daňové řízení: nahlížení do spisu; zásady správního řízení

Datum: 20.07.2007 · Sbírkové č.: 1440/2008 · Sp. zn.: 8 Afs 59/2005 - 83 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2008 · Strana: 67 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §33 odst.2; 337/1992 Sb.: §23; 337/1992 Sb.; 2/1993 Sb.: čl.38 odst.2; 2/1993 Sb.: čl.38; 500/2004 Sb.: §2 odst.4; 500/2004 Sb.: §2 odst.2; 500/2004 Sb.: §177 odst.1; 280/2009 Sb.: §8;

1441/2008 Daňové řízení: použití nesprávného tiskopisu pro daňové přiznání; překážka litispendence

Datum: 11.10.2007 · Sbírkové č.: 1441/2008 · Sp. zn.: 5 Afs 155/2006 - 90 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2008 · Strana: 70 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §21 odst.1; 337/1992 Sb.: §40 odst.2; 337/1992 Sb.: §40 odst.1; 337/1992 Sb.: §43; 337/1992 Sb.: §47; 357/1992 Sb.: §22;

1442/2008 Daň z převodu nemovitostí: osvobození od daně

Datum: 31.05.2006 · Sbírkové č.: 1442/2008 · Sp. zn.: 7 Afs 81/2005 - 78 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2008 · Strana: 73 · Vztah k předpisu: 357/1992 Sb.: §20 odst.7;

1443/2008 Zákon o ochraně přírody a krajiny: povinnost prokazovat zákonný původ zvláště chráněného živočicha

Datum: 27.09.2007 · Sbírkové č.: 1443/2008 · Sp. zn.: 8 As 62/2006 - 97 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2008 · Strana: 75 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §39; 114/1992 Sb.: §3 odst.1 písm.d); 114/1992 Sb.: §54;

1444/2008 Rozpočty: porušení rozpočtové kázně; nevrácení dotace

Datum: 20.09.2007 · Sbírkové č.: 1444/2008 · Sp. zn.: 2 Afs 58/2007 - 56 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2008 · Strana: 78 · Vztah k předpisu: 218/2000 Sb.: §44 odst.1 písm.b);

1445/2008 Hospodářská soutěž: zakázané rozhodnutí sdružení soutěžitelů. Zájmová samospráva: vydávání cenových předpisů

Datum: 24.09.2007 · Sbírkové č.: 1445/2008 · Sp. zn.: 5 As 55/2006 - 145 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2008 · Strana: 81 · Vztah k předpisu: 360/1992 Sb.: §23 odst.6 písm.i); 360/1992 Sb.: §23 odst.6 písm.j); 143/2001 Sb.: §3 odst.1;

1446/2008 Politické strany: pozastavení činnosti pro nepředložení výroční finanční zprávy

Datum: 24.07.2007 · Sbírkové č.: 1446/2008 · Sp. zn.: Pst 1/2005 - 53 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2008 · Strana: 83 · Vztah k předpisu: 424/1991 Sb.: §14 odst.1; 424/1991 Sb.: §18 odst.1;

1447/2008 Ochrana spotřebitele: informace o ceně výrobků a služeb

Datum: 02.10.2007 · Sbírkové č.: 1447/2008 · Sp. zn.: 3 As 16/2007 - 57 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2008 · Strana: 87 · Vztah k předpisu: 634/1992 Sb.: §12; 643/1992 Sb.;

1448/2008 Spotřební daně: daň z lihu

Datum: 14.07.2005 · Sbírkové č.: 1448/2008 · Sp. zn.: 2 Afs 215/2004 - 60 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2008 · Strana: 92 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §33 odst.12; 587/1992 Sb.: §5 odst.1 písm.c);

1449/2008 Rezervy pro zajištění základu daně z příjmů: výše a prokazatelnost rezerv

Datum: 31.05.2005 · Sbírkové č.: 1449/2008 · Sp. zn.: 1 Afs 116/2004 - 100 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2008 · Strana: 92 · Vztah k předpisu: 593/1992 Sb.: §3; 593/1992 Sb.: §7 odst.6; 593/1992 Sb.: §7 odst.4;

1450/2008 Rozpočty: k pojmu "vlastní zdroje příjemce dotace"

Datum: 28.06.2006 · Sbírkové č.: 1450/2008 · Sp. zn.: 1 Afs 92/2005 - 98 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2008 · Strana: 93 · Vztah k předpisu: 576/1990 Sb.: §11 odst.1; 576/1990 Sb.: §30 odst.1;

1451/2008 Důchodové pojištění: k zařazování zaměstnání do pracovních kategorií

Datum: 16.08.2006 · Sbírkové č.: 1451/2008 · Sp. zn.: 3 Ads 56/2006 - 47 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2008 · Strana: 93 · Vztah k předpisu: 65/1965 Sb.: §2 odst.2; 117/1988 Sb.: §5 odst.1 písm.g);

1452/2008 Důchodové pojištění: snížení věkové hranice pro vznik nároku na starobní důchod

Datum: 22.02.2006 · Sbírkové č.: 1452/2008 · Sp. zn.: 20Cad 48/2005 - 21 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 1/2008 · Strana: 94 · Vztah k předpisu: 117/1988 Sb.: §5 odst.1; 117/1988 Sb.; 155/1995 Sb.: §29; 155/1995 Sb.: §76;

1453/2008 Důchodové pojištění: plný invalidní důchod

Datum: 21.07.2005 · Sbírkové č.: 1453/2008 · Sp. zn.: 6 Ads 24/2004 - 53 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2008 · Strana: 94 · Vztah k předpisu: 155/1995 Sb.: §40 odst.3;

1454/2008 Mezinárodní ochrana: důvody udělení azylu; státní občanství žadatele

Datum: 09.06.2005 · Sbírkové č.: 1454/2008 · Sp. zn.: 7 Azs 71/2005 - 61 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2008 · Strana: 94 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §12;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.