Vydání 1/2008

Číslo: 1/2008 · Ročník: VI

1454/2008

Mezinárodní ochrana: důvody udělení azylu; státní občanství žadatele

Ej 340/2005
Mezinárodní ochrana: důvody udělení azylu; státní občanství žadatele
k § 12 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb.
Jedním ze základních předpokladů pro posouzení, zda jsou v případě žadatele o azyl splněny podmínky ustanovení § 12 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, je správné zjištění jeho státního občanství. Pokud byl žadatel o azyl zbaven státního občanství, musí správní orgán vyloučit, že se tak stalo jednáním státních orgánů uvedeným v § 12 téhož zákona. Skutečnost, že žadateli o azyl byly odepřeny služby, které se normálně poskytují příslušníkům stejné státní příslušnosti (zde zejména odmítnutí prodloužení platnosti cestovního pasu), může představovat odepření ochrany země původu, což může potvrdit nebo posílit obavy žadatele z pronásledování, a správní orgán proto musí tuto skutečnost při posuzování žádosti o azyl řádně posoudit.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 6. 2005, čj. 7 Azs 71/2005-61)
Prejudikatura:
Soudní
judikatura
ve věcech správních č. 219/1998 a č. 300/1998.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.