Vydání 1/2008

Číslo: 1/2008 · Ročník: VI

1453/2008

Důchodové pojištění: plný invalidní důchod

Ej 333/2005
Důchodové pojištění: plný invalidní důchod
k § 40 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 289/1997 Sb.
Ustanovení § 40 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, se pro zápočet dob pojištění rozhodných pro vznik nároku na plný invalidní důchod použije pouze v případě, že jde o zápočet doby studia po ukončení povinné školní docházky do 18. roku věku získané po 31. 12. 1995 za podmínky, že tato doba spadá do desetiletého období před vznikem plné invalidity, jde-li o pojištěnce staršího 28 let.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 7. 2005, čj. 6 Ads 24/2004-53)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.