Vydání 1/2008

Číslo: 1/2008 · Ročník: VI

1452/2008

Důchodové pojištění: snížení věkové hranice pro vznik nároku na starobní důchod

Ejk 220/2006
Důchodové pojištění: snížení věkové hranice pro vznik nároku na starobní důchod
k § 29 a § 76 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákonů č. 134/1997 Sb., č. 254/1997 Sb., č. 289/1997 Sb., č. 118/2000 Sb. a č. 188/2001 Sb.
k § 5 odst. 1 nařízení vlády č. 117/1988 Sb., o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení*)
Náhradní vojenská služba není náhradní dobou pojištění. Jestliže pojištěnec odešel do základní vojenské služby z I. pracovní kategorie (příloha č. 2 nařízení vlády č. 117/1988 Sb., o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení), dobu výkonu základní vojenské služby zkrátil z důvodu nástupu na náhradní vojenskou službu, kterou vykonával ve stavebnictví, a do I. pracovní kategorie se vrátil až po výkonu náhradní vojenské služby, nelze vojenskou službu hodnotit jako výkon v I. pracovní kategorii, neboť není obklopena činností v I. pracovní kategorii.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 2. 2006, čj. 20 Cad 48/2005-21)
*)
S účinností od 1. 6. 1992 zrušeno zákonem č. 235/1992 Sb.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.