Vydání 1/2008

Číslo: 1/2008 · Ročník: VI

1448/2008

Spotřební daně: daň z lihu

Ej 323/2005
Spotřební daně: daň z lihu
k § 5 odst. 1 písm. c) zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění účinném pro zdaňovací období roku 2001*)
k § 33 odst. 12 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků**)
Je-li stěžovatel zaregistrován jako plátce spotřební daně z lihu proto, že vyrábí z denaturovaného lihu, jehož nákup byl rozhodnutím Ministerstva financí v souladu s povolením Ministerstva zemědělství osvobozen od spotřební daně pro výrobu konkrétně uvedených produktů, produkt odlišný, není to v rozporu s § 5 odst. 1 písm. c) zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, a s § 33 odst. 12 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Skutečnost, že oba tyto produkty mají podobné chemicko-fyzikální vlastnosti a vyrábí se shodnou technologií, není podstatná.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 7. 2005, čj. 2 Afs 215/2004-60)
*)
Zákon zrušen s účinností k 1. 1. 2004 zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních; ke vzniku daňové povinnosti srov. § 8 tohoto zákona.
**)
Po novele provedené zákonem č. 237/2004 Sb. se jedná o odst. 13.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.