Vydání 1/2008

Číslo: 1/2008 · Ročník: VI

1449/2008

Rezervy pro zajištění základu daně z příjmů: výše a prokazatelnost rezerv

Ej 307/2005
Rezervy pro zajištění základu daně z příjmů: výše a prokazatelnost rezerv
k § 3, § 7 odst. 4 a § 7 odst. 6 zákona ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zajištění základu daně z příjmů, ve znění účinném pro zdaňovací období roku 1998
I. Ze vzájemného vztahu ustanovení § 7 odst. 4 zákona ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zajištění základu daně z příjmů, jež ukládá výši rezervy určit jako podíl rozpočtu nákladů na opravu a počtu let, přičemž výsledkem musí být v rozpočtu stejná částka pro každé zdaňovací období, a ustanovení § 3 tohoto zákona požadujícího prokazatelnost rezerv vyplývá, že není možno zahrnout výši inflace za všechna zdaňovací období již od počátku tvorby rezervy do jednotlivých částek rezerv, aniž by zároveň nebyla podstatně zkreslena výše rezervy za jednotlivé roky. Toto zkreslení je přímo úměrné počtu let, po které má být rezerva tvořena, a výši předpokládaných nákladů.
II. Požadavku prokazatelnosti rezerv dle § 3 zákona ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zajištění základu daně z příjmů, odpovídá pro zahrnutí vlivu inflace do výše tvořených rezerv hmotného majetku postup dle § 7 odst. 6 citovaného zákona, tj. postupná dodatečná úprava výše rezerv na základě skutečně prokázané míry inflace.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2005, čj. 1 Afs 116/2004-100)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.