Vydání 1/2008

Číslo: 1/2008 · Ročník: VI

1451/2008

Důchodové pojištění: k zařazování zaměstnání do pracovních kategorií

Ej 259/2006
Důchodové pojištění: k zařazování zaměstnání do pracovních kategorií
k § 2 odst. 2 zákoníku práce (č. 65/1965 Sb.)*)
k § 5 odst. 1 písm. g) nařízení vlády č. 117/1988 Sb., o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení**)
Doba výkonu veřejné funkce v pracovním poměru ke společenské organizaci (§ 2 odst. 2 zákoníku práce) není dobou započitatelnou do doby výkonu zaměstnání v I. nebo II. pracovní kategorii podle § 5 odst. 1 písm. g) nařízení vlády č. 117/1988 Sb., o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 8. 2006, čj. 3 Ads 56/2006-47)
*)
S účinností od 1. 1. 2007 zrušen zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce.
**)
S účinností od 1. 6. 1992 zrušeno zákonem č. 235/1992 Sb., o zrušení pracovních kategorií a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.