Vydání 4/2014

Číslo: 4/2014 · Ročník: XII · Rozhodnutí č: 2992/2014 - 3012/2014

Obsah vydání 4/2014

Stáhnout PDF

2992/2014 Řízení před soudem: moderační právo soudu

Datum: 19.12.2013 · Sbírkové č.: 2992/2014 · Sp. zn.: 2 As 130/2012 - 20 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2014 · Strana: 319 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §78 odst.2; JUD30226CZ 2 Ads 58/2003 - 75;

2993/2014 Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí o zajištění (zadržení) zboží

Datum: 19.12.2013 · Sbírkové č.: 2993/2014 · Sp. zn.: 9 As 27/2013 - 52 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2014 · Strana: 323 · Vztah k předpisu: 634/1992 Sb.: §23 odst.6; JUD31969CZ Pl. ÚS 8/99; JUD158321CZ 2 Afs 186/2006 - 54;

2994/2014 Řízení před soudem: odročení jednání

Datum: 08.11.2013 · Sbírkové č.: 2994/2014 · Sp. zn.: 4 Ads 82/2013 - 54 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2014 · Strana: 327 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §50; JUD138028CZ IV. ÚS 3114/07 - 1; JUD30711CZ 5 Afs 147/2004 - 89; JUD34476CZ 2 Azs 216/2005 - 50;

2995/2014 Řízení před soudem: náhrada nákladů řízení

Datum: 12.09.2013 · Sbírkové č.: 2995/2014 · Sp. zn.: 22A 66/2013 - 24 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 4/2014 · Strana: 333 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §60; JUD205097CZ I. ÚS 3698/10; JUD219549CZ I. ÚS 988/12;

2996/2014 Řízení před soudem: zastavení řízení z důvodu uspokojení navrhovatele

Datum: 17.10.2013 · Sbírkové č.: 2996/2014 · Sp. zn.: 6 Ads 3/2013 - 41 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2014 · Strana: 336 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §62 odst.4; 150/2002 Sb.: §62;

2997/2014 Řízení před soudem: žalobní legitimace Cenné papíry: výkup účastnických cenných papírů

Datum: 13.12.2013 · Sbírkové č.: 2997/2014 · Sp. zn.: 5 Afs 50/2012 - 39 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2014 · Strana: 338 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §183n odst.1; 513/1991 Sb.: §183i; 513/1991 Sb.: §183k; 513/1991 Sb.: §183n; 90/2012 Sb.: §391; JUD194561CZ I. ÚS 1768/09 - 1; JUD30381CZ 5 A 14/2003 - 35; JUD149485CZ Konf 3/2007 - 6;

2998/2014 Řízení před soudem: nezákonný zásah spočívající v asanaci a kácení stromů napadených kůrovcem; ochrana přírody a krajiny: lesy národního parku; správa národního parku a chráněné krajinné oblasti

Datum: 30.08.2013 · Sbírkové č.: 2998/2014 · Sp. zn.: 2 Aps 7/2012 - 47 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2014 · Strana: 345 · Vztah k předpisu: 114/1992 Sb.: §22 odst.3; 114/1992 Sb.: §78 odst.1; 114/1992 Sb.: §78 odst.7; 150/2002 Sb.: §82; JUD30716CZ 2 Aps 2/2004 - 69; JUD103369CZ 9 Aps 1/2007 - 68; JUD146396CZ 8 Aps 6/2007 - 247;

3187/2014 Myslivost: výkon funkce myslivecké stráže; podmínky zrušení ustanovení osoby za mysliveckou stráž

Datum: 11.12.2014 · Sbírkové č.: 3187/2014 · Sp. zn.: 6 As 226/2014 - 29 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2014 · Strana: 349 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.21; 2/1993 Sb.: čl.21 odst.4; 449/2001 Sb.: §13 odst.2; JUD33686CZ II. ÚS 53/06; JUD230690CZ 3 As 9/2012 - 33;

2999/2014 Správní trestání: důkaz nahrávkou telefonního hovoru

Datum: 31.10.2013 · Sbírkové č.: 2999/2014 · Sp. zn.: 8 Afs 40/2012 - 68 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2014 · Strana: 353 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.7; 2/1993 Sb.: čl.10 odst.2; 2/1993 Sb.: čl.10; 2/1993 Sb.: čl.7 odst.1; 143/2001 Sb.: §3 odst.2; 143/2001 Sb.: §3 odst.1; JUD101351CZ 5 Tdo 459/2007; JUD158099CZ 1 Afs 60/2009 - 119;

3000/2014 Daňové řízení: prominutí daně; daně: odvod z elektřiny ze slunečního záření

Datum: 17.12.2013 · Sbírkové č.: 3000/2014 · Sp. zn.: 1 Afs 76/2013 - 57 · Typ: Usnesení (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 4/2014 · Strana: 357 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §237; 280/2009 Sb.: §259; 280/2009 Sb.: §260; JUD33558CZ Pl. ÚS 20/05; JUD195529CZ Pl. ÚS 53/10 - 1; JUD216201CZ Pl. ÚS 17/11 - 2;

3001/2014 Daně: odvod z elektřiny ze slunečního záření

Datum: 07.11.2013 · Sbírkové č.: 3001/2014 · Sp. zn.: 9 Afs 25/2013 - 32 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2014 · Strana: 366 · Vztah k předpisu: 165/2012 Sb.: §17; JUD31376CZ Pl. ÚS 21/96;

3002/2014 Daň z příjmů: projekt výzkumu a vývoje jako písemný dokument

Datum: 29.11.2013 · Sbírkové č.: 3002/2014 · Sp. zn.: 2 Afs 24/2012 - 34 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2014 · Strana: 369 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §34 odst.5; 586/1992 Sb.: §34 odst.4;

3003/2014 Daň z nemovitostí: základní sazba daně

Datum: 28.02.2013 · Sbírkové č.: 3003/2014 · Sp. zn.: 9Ca 296/2009 - 30 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 4/2014 · Strana: 373 · Vztah k předpisu: 338/1992 Sb.: §11 odst.1 písm.e); 338/1992 Sb.: §11 odst.1; 338/1992 Sb.: §11 odst.1 písm.d);

3004/2014 Shromažďovací právo: zákaz shromáždění; kolize dvou shromáždění; skutečný účel shromáždění

Datum: 29.11.2013 · Sbírkové č.: 3004/2014 · Sp. zn.: 2 As 60/2013 - 26 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2014 · Strana: 378 · Vztah k předpisu: 84/1990 Sb.: §10 odst.2 písm.b); JUD105712CZ 2 As 17/2008 - 77; JUD154808CZ 8 As 7/2008 - 116; JUD193713CZ 8 As 15/2011 - 72;

3005/2014 Opatření obecné povahy: místní úprava provozu na pozemní komunikaci dopravní značkou a její změna; aktivní legitimace

Datum: 24.10.2013 · Sbírkové č.: 3005/2014 · Sp. zn.: 4 Aos 3/2013 - 33 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2014 · Strana: 384 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §101a odst.1; 150/2002 Sb.: §101a; 500/2004 Sb.: §171; 500/2004 Sb.; JUD145896CZ 2 Ao 3/2008 - 100;

3006/2014 Veřejné zakázky: přezkum úkonů zadavatele; společný slovník pro veřejné zakázky (CPV); zásada transparentnosti; zákaz diskriminace

Datum: 26.09.2013 · Sbírkové č.: 3006/2014 · Sp. zn.: 7 Afs 98/2012 - 171 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2014 · Strana: 389 · Vztah k předpisu: 137/2006 Sb.: §47; HI3861CZ 7 Afs 98/2012 - 171;

3007/2014 Vojenské pracovní tábory: nezákonné zbavení osobní svobody

Datum: 20.06.2013 · Sbírkové č.: 3007/2014 · Sp. zn.: 11 Ad 1/2012 - 59 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 4/2014 · Strana: 394 · Vztah k předpisu: 92/1949 Sb.; 92/1994 Sb.; 135/2009 Sb.; JUD39334CZ I. ÚS 2366/07 - 1; JUD38899CZ 6 Ads 4/2006 - 32;

3008/2014 Vězeňská služba a justiční stráž: zjišťování totožnosti

Datum: 18.12.2013 · Sbírkové č.: 3008/2014 · Sp. zn.: 6 Aps 7/2013 - 81 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2014 · Strana: 402 · Vztah k předpisu: 555/1992 Sb.: §13 odst.1; 2/1993 Sb.: čl.2 odst.2; 2/1993 Sb.: čl.10 odst.3; 2/1993 Sb.: čl.10; 2/1993 Sb.: čl.10 odst.2; 2/1993 Sb.: čl.2; JUD32683CZ I. ÚS 512/02; JUD31405CZ II. ÚS 229/95; JUD287786CZ 8 A 273/2011 - 67;

3009/2014 Pobyt cizinců: vízum za účelem strpění pobytu na území; oprávněný pobyt

Datum: 25.09.2013 · Sbírkové č.: 3009/2014 · Sp. zn.: 8 As 119/2012 - 32 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2014 · Strana: 409 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §33 odst.1 písm.c); 326/1999 Sb.: §60 odst.7; JUD148643CZ 1 As 12/2009 - 61; JUD208095CZ 7 As 79/2010 - 150;

3010/2014 Mezinárodní ochrana: neudělení azylu; doplňková ochrana

Datum: 19.12.2013 · Sbírkové č.: 3010/2014 · Sp. zn.: 9 Azs 22/2013 - 36 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2014 · Strana: 413 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §15 odst.3 písm.a); 32004L0083 (EU);

3011/2014 Kompetenční spory: uhrazení ceny za dobití SIM karty na základě tarifního vyúčtování

Datum: 27.06.2013 · Sbírkové č.: 3011/2014 · Sp. zn.: Konf 17/2013 - 14 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 4/2014 · Strana: 416 · Vztah k předpisu: 127/2005 Sb.: §129 odst.1; JUD30579CZ Konf 3/2003 - 18; JUD155395CZ Konf 38/2009 - 12; JUD187037CZ Konf 52/2010 - 9;

3012/2014 Ochranné známky: námitky proti zápisu

Datum: 11.07.2013 · Sbírkové č.: 3012/2014 · Sp. zn.: 9Ca 430/2009 - 94 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 4/2014 · Strana: 421 · Vztah k předpisu: 441/2003 Sb.: §7 odst.1 písm.a);

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.