Vydání 6/2012

Číslo: 6/2012 · Ročník: X · Rozhodnutí č: 2596/2012 - 2621/2012

Obsah vydání 6/2012

Stáhnout PDF

2596/2012 Řízení před soudem: doručování

Datum: 21.12.2011 · Sbírkové č.: 2596/2012 · Sp. zn.: 1 As 115/2011 - 168 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2012 · Strana: 531 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §34 odst.2; 150/2002 Sb.: §42 odst.4; 183/2006 Sb.: §79; JUD30583CZ 7 As 33/2003 - 80; JUD40833CZ 1 As 39/2004 - 75; JUD108040CZ 1 Ans 2/2008 - 52;

2597/2012 Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí rektora ve věci návrhu na jmenování děkana

Datum: 24.11.2011 · Sbírkové č.: 2597/2012 · Sp. zn.: 7 As 66/2010 - 119 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2012 · Strana: 536 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §65; JUD30509CZ 6 As 29/2003 - 97; JUD30998CZ 4 Aps 3/2005 - 35; JUD108267CZ 4 Ans 9/2007 - 197;

2598/2012 Řízení před soudem: kompetenční výluka; rozhodnutí rektora o výjimce ze studijního a zkušebního řádu

Datum: 14.12.2011 · Sbírkové č.: 2598/2012 · Sp. zn.: 8 As 38/2011 - 67 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2012 · Strana: 556 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §65;

2599/2012 Řízení před soudem: kompetenční výluka; spory z veřejnoprávních smluv

Datum: 26.10.2011 · Sbírkové č.: 2599/2012 · Sp. zn.: 7 As 99/2011 - 73 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2012 · Strana: 559 · Vztah k předpisu: 20/1987 Sb.: §21; 500/2004 Sb.: §161; 500/2004 Sb.: §169; 500/2004 Sb.: §169 odst.1 písm.d); 500/2004 Sb.: §178; JUD133947CZ Konf 31/2007 - 82; JUD150359CZ 8 Afs 15/2007 - 75;

2600/2012 Řízení před soudem: nezákonný zásah; zápis poznámky do katastru nemovitostí

Datum: 26.01.2012 · Sbírkové č.: 2600/2012 · Sp. zn.: 4 Aps 4/2011 - 68 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2012 · Strana: 565 · Vztah k předpisu: 265/1992 Sb.: §9; 344/1992 Sb.: §8; 150/2002 Sb.: §82-87; 150/2002 Sb.: §82; JUD38900CZ Konf 30/2006 - 5; JUD187226CZ 7 Aps 3/2008 - 98;

2601/2012 Řízení před soudem: osvobození fyzické osoby od soudních poplatků

Datum: 26.10.2011 · Sbírkové č.: 2601/2012 · Sp. zn.: 7 As 101/2011 - 66 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2012 · Strana: 569 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.; 150/2002 Sb.: §36 odst.3; JUD167853CZ 1 As 70/2008 - 74; JUD183203CZ 1 As 23/2009 - 95;

2602/2012 Řízení před soudem: rozsah přezkumu rozhodnutí obsahujícího utajované skutečnosti; utajované informace: bezpečnostní riziko

Datum: 25.11.2011 · Sbírkové č.: 2602/2012 · Sp. zn.: 7 As 31/2011 - 101 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2012 · Strana: 574 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.36; 150/2002 Sb.: §75 odst.1; 412/2005 Sb.: §14 odst.3; JUD39327CZ II. ÚS 377/04 - 2; JUD132914CZ 2 As 31/2007 - 107;

2603/2012 Správní řízení: povaha Policie ČR jako správního orgánu; silniční provoz: dohled na bezpečnost a plynulost provozu

Datum: 23.11.2011 · Sbírkové č.: 2603/2012 · Sp. zn.: 6 Aps 3/2011 - 63 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2012 · Strana: 583 · Vztah k předpisu: 361/2000 Sb.: §124 odst.1; 361/2000 Sb.: §124 odst.9; 150/2002 Sb.: §83;

2604/2012 Daňové řízení: úroky z prodlení vzniklé v průběhu konkursního řízení

Datum: 31.10.2011 · Sbírkové č.: 2604/2012 · Sp. zn.: 15Af 43/2010 - 29 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 6/2012 · Strana: 585 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §40 odst.3; 337/1992 Sb.: §40 odst.1; 337/1992 Sb.: §63; JUD33368CZ I. ÚS 544/02; JUD33415CZ III. ÚS 648/04; JUD38808CZ 29 Odo 730/2004;

2605/2012 Rozhlasové a televizní vysílání: rozlišení mezi reklamou a teleshoppingem

Datum: 24.11.2011 · Sbírkové č.: 2605/2012 · Sp. zn.: 7 As 107/2011 - 71 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2012 · Strana: 587 · Vztah k předpisu: 231/2001 Sb.: §48 odst.4 písm.a); JUD32891CZ Pl. ÚS 4/03; JUD34617CZ I. ÚS 631/05; JUD102361CZ 8 As 17/2007 - 135; 32010L0013 (EU);

2606/2012 Opatření obecné povahy: účinnost

Datum: 06.03.2012 · Sbírkové č.: 2606/2012 · Sp. zn.: 9 Ao 7/2011 - 489 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 6/2012 · Strana: 592 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §25 odst.3; 500/2004 Sb.: §173 odst.1; JUD30543CZ 6 A 100/2002 - 74; JUD30833CZ 1 Ao 1/2005 - 98; JUD104485CZ 2 Ao 2/2007 - 73;

2607/2012 Pomoc v hmotné nouzi: uznání osoby za práce neschopnou; ohrožení sociálním vyloučením

Datum: 14.12.2011 · Sbírkové č.: 2607/2012 · Sp. zn.: 6 Ads 128/2011 - 55 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2012 · Strana: 606 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.30 odst.2; 111/2006 Sb.: §2 do 31.12.2011; 111/2006 Sb.: §2 odst.6; 111/2006 Sb.: §11 odst.3 písm.g); 111/2006 Sb.: §11 do 31.12.2011; 187/2006 Sb.: §60; JUD32697CZ Pl. ÚS 6/02;

2608/2012 Veřejné zakázky: hodnocení nabídek; nejasnosti v nabídce; zákaz diskriminace

Datum: 06.10.2011 · Sbírkové č.: 2608/2012 · Sp. zn.: 62Af 50/2010 - 104 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 6/2012 · Strana: 611 · Vztah k předpisu: 137/2006 Sb.: §6; 137/2006 Sb.: §59 odst.4; 137/2006 Sb.: §76 odst.3; 137/2006 Sb.: §76; 137/2006 Sb.: §79; 137/2006 Sb.: §82 odst.2; HI1949CZ 62Af 50/2010 - 104; JUD30773CZ 2 A 7/2002 - 72;

2609/2012 Správní řízení: nepřezkoumatelnost rozhodnutí správního orgánu; zkrácené přezkumné řízení

Datum: 15.10.2009 · Sbírkové č.: 2609/2012 · Sp. zn.: 9 Ca 67/2007 - 46 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 6/2012 · Strana: 618 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §97 odst.3; 500/2004 Sb.: §98;

2610/2012 Správní řízení: možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; ochranné známky: skutkový stav pro rozhodnutí o přihlášce

Datum: 23.07.2008 · Sbírkové č.: 2610/2012 · Sp. zn.: 1 As 55/2008 - 156 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2012 · Strana: 618 · Vztah k předpisu: 441/2003 Sb.: §22 odst.4; 500/2004 Sb.: §36 odst.2; 500/2004 Sb.: §36 odst.3; 500/2004 Sb.: §90 odst.1 písm.c); JUD30397CZ 7 A 112/2002 - 36; JUD34830CZ 5 As 59/2006 - 85;

2611/2012 Stavební řízení: povinnost stavebníka prokázat právo k pozemku, na němž má být zřízena stavba; řízení před soudem: osoba zúčastněná na řízení

Datum: 30.09.2008 · Sbírkové č.: 2611/2012 · Sp. zn.: 5 As 11/2008 - 76 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2012 · Strana: 619 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §58 odst.2; 50/1976 Sb.: §88 odst.1 písm.b); 150/2002 Sb.: §34; JUD19846CZ 6 A 105/92; JUD26275CZ 5 A 31/2001 - 42; JUD38442CZ 1 As 46/2006 - 75;

2612/2012 Stavební řízení: nejednoznačnost vymezení stavby

Datum: 30.12.2008 · Sbírkové č.: 2612/2012 · Sp. zn.: 9 Ca 367/2007 - 54 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 6/2012 · Strana: 619 · Vztah k předpisu: 183/2006 Sb.: §109 odst.1 písm.g);

2613/2012 Pozemkové úpravy: řízení o pozemkových úpravách; přechod vlastnického práva k pozemkům v území s nedokončeným scelovacím řízením

Datum: 29.08.2008 · Sbírkové č.: 2613/2012 · Sp. zn.: 5 As 39/2008 - 46 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2012 · Strana: 619 · Vztah k předpisu: 139/2002 Sb.: §6 odst.1; 139/2002 Sb.: §14 odst.9; JUD32873CZ IV. ÚS 525/02; JUD37774CZ 5 A 102/2002 - 43; JUD37765CZ 2 As 57/2005 - 71;

2614/2012 Cla: nákupní provize

Datum: 18.06.2008 · Sbírkové č.: 2614/2012 · Sp. zn.: 2 Afs 89/2007 - 65 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2012 · Strana: 620 · Vztah k předpisu: 13/1993 Sb.: §65 odst.1 písm.f); JUD30834CZ 2 Afs 92/2005 - 45;

2615/2012 Celní řízení: lhůta pro uplatnění nároku na odpočet daně z přidané hodnoty

Datum: 01.08.2007 · Sbírkové č.: 2615/2012 · Sp. zn.: 1 Afs 43/2007 - 130 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2012 · Strana: 621 · Vztah k předpisu: 588/1992 Sb.: §43 odst.3; 13/1993 Sb.: §2; 13/1993 Sb.: §120;

2616/2012 Daň z příjmů: rezerva na opravy hmotného majetku

Datum: 24.04.2008 · Sbírkové č.: 2616/2012 · Sp. zn.: 7 Afs 107/2007 - 59 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2012 · Strana: 621 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §2 odst.3; 586/1992 Sb.: §23; 586/1992 Sb.: §24; 586/1992 Sb.: §24 odst.2 písm.i); 593/1992 Sb.: §1; 593/1992 Sb.: §7 odst.1 písm.b); 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.a); JUD40700CZ 1 Afs 116/2004 - 100; JUD104746CZ 9 Afs 50/2007;

2617/2012 Daň z přidané hodnoty: uplatnění nadměrného odpočtu; úprava základu daně

Datum: 29.05.2008 · Sbírkové č.: 2617/2012 · Sp. zn.: 9 Ca 69/2007 - 29 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 6/2012 · Strana: 622 · Vztah k předpisu: 563/1991 Sb.: §6 odst.1; 588/1992 Sb.: §13 odst.1; 588/1992 Sb.: §15 odst.4; 588/1992 Sb.: §15 odst.1; 588/1992 Sb.: §15 odst.6; 235/2004 Sb.: §42 odst.8; 235/2004 Sb.: §43; 253/2004 Sb.;

2618/2012 Daňové řízení: odůvodnění rozhodnutí o nařízení přezkoumání daňových rozhodnutí

Datum: 07.08.2008 · Sbírkové č.: 2618/2012 · Sp. zn.: 22Ca 80/2008 - 24 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 6/2012 · Strana: 622 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §55b; 150/2002 Sb.: §76 odst.1 písm.a); JUD48093CZ 1 Afs 129/2006 - 70;

2619/2012 Daň z převodu nemovitostí: k pojmu "byt, který nebyl dosud užíván"

Datum: 26.09.2008 · Sbírkové č.: 2619/2012 · Sp. zn.: 7 Afs 85/2008 - 77 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2012 · Strana: 623 · Vztah k předpisu: 357/1992 Sb.: §20 odst.7 písm.b); JUD31376CZ Pl. ÚS 21/96;

2620/2012 Česká obchodní inspekce: předkládání dokladů potřebných pro provedení kontroly

Datum: 22.10.2008 · Sbírkové č.: 2620/2012 · Sp. zn.: 10 Ca 390/2006 - 26 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 6/2012 · Strana: 623 · Vztah k předpisu: 64/1986 Sb.: §4 odst.1 písm.c); 64/1986 Sb.: §9 odst.1 písm.a); 22/1997 Sb.: §18 odst.1; 22/1997 Sb.: §19 odst.2;

2621/2012 Veřejné zakázky: jednací řízení s uveřejněním; zásada transparentnosti

Datum: 14.05.2007 · Sbírkové č.: 2621/2012 · Sp. zn.: 31Ca 166/2005 - 125 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 6/2012 · Strana: 623 · Vztah k předpisu: 40/2004 Sb.: §25 odst.1; 40/2004 Sb.: §25 odst.2 písm.c); HI2545CZ 31Ca 166/2005 - 125;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.