Vydání 6/2012

Číslo: 6/2012 · Ročník: X

2612/2012

Stavební řízení: nejednoznačnost vymezení stavby

Stavební řízení: nejednoznačnost vymezení stavby
k § 109 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Zruší-li odvolací správní orgán k odvolání účastníků stavebního řízení (odlišných od žalobce) vydané stavební povolení z důvodu nejednoznačného vymezení stavby, pak tento správní orgán současně nemůže zamítnout odvolání podané žalobcem z důvodu, že se předmět řízení netýká pozemku domu či společných částí domu dle § 109 odst. 1 písm. g) stavebního zákona z roku 2006. Žalovaný totiž nemá najisto postaveno, jak stavební úřad rozsah stavby znovu vymezí a zda do ní nezahrne i část stavby, která má být realizována i na pozemku žalobce.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 12. 2008, čj. 9 Ca 367/2007-54)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.