Vydání 6/2012

Číslo: 6/2012 · Ročník: X

2614/2012

Cla: nákupní provize

Cla: nákupní provize
k § 65 odst. 1 písm. f) zákona č. 13/1993 Sb., celního zákona, ve znění zákonů č. 113/1997 Sb. a č. 1/2002 Sb.*)
Provádí-li marketingové a akviziční služby pro dovozce ve skutečnosti dodavatel dováženého zboží, nejde v případě ceny těchto služeb o nákupní provizi ve smyslu § 65 odst. 1 písm. f) zákona č. 13/1993 Sb., celního zákona, ve znění účinném do 30.4.2004, nýbrž o součást kupní ceny.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 6. 2008, čj. 2 Afs 89/2007-65)
Prejudikatura:
č. 741/2006 Sb. NSS.
*)
S účinností od 1. 5. 2004 bylo ustanovení zrušeno zákonem č. 187/2004 Sb.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.