Vydání 6/2012

Číslo: 6/2012 · Ročník: X

2620/2012

Česká obchodní inspekce: předkládání dokladů potřebných pro provedení kontroly

Česká obchodní inspekce: předkládání dokladů potřebných pro provedení kontroly
k § 4 odst. 1 písm. c) a § 9 odst. 1 písm. e) zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákonů č. 240/1992 Sb. a č. 145/2000 Sb.*)
k § 18 odst. 1 a § 19 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákonů č. 71/2000 Sb., č. 205/2002 Sb. a č. 226/2003 Sb.**)
I. Výzva k předložení dokladů potřebných pro provedení kontroly dle § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, není opatřením ve smyslu § 9 odst. 1 písm. e) tohoto zákona.
II. Nepředložení dokladů potřebných k provedení kontroly (§ 18 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky) lze postihnout dle § 19 odst. 2 téhož zákona.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 10. 2008, čj. 10 Ca 390/2006-26)
*)
S účinností od 1. 8. 2010 bylo písmeno e) § 9 odst. 1 přesunuto zákonem č. 155/2010 Sb., kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů, do písmene d) téhož ustanovení.
**)
S účinností od 1. 1. 2010 byly § 18 odst. 1 a § 19 odst. 2 změněny zákonem č. 490/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem, týkající se uvádění výrobků na trh.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.