Vydání 6/2012

Číslo: 6/2012 · Ročník: X

2616/2012

Daň z příjmů: rezerva na opravy hmotného majetku

Daň z příjmů: rezerva na opravy hmotného majetku
k § 23, § 24 odst. 1, § 24 odst. 2 písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2000
k § 1 a § 7 odst. 1 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zajištění základu daně z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2000
K tomu, aby byl nájemce hmotného majetku oprávněn k tvorbě rezervy na opravy hmotného majetku, nestačí pouhé smluvní písemné zavázání k jeho opravám [§ 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zajištění základu daně z příjmů]. Ze smlouvy musí být též zřejmé, že náklady na provedené opravy jdou k tíži nájemce. Jenom tak je splněna podmínka, že rezerva na opravu hmotného majetku (§ 7 odst. 1 citovaného zákona) je výdajem (nákladem) nájemce na dosažení, zajištění a udržení příjmů ve smyslu § 24 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 4. 2008, čj. 7 Afs 107/2007-59)
Prejudikatura:
č. 1449/2008 Sb. NSS.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.