Vydání 6/2012

Číslo: 6/2012 · Ročník: X

2615/2012

Celní řízení: lhůta pro uplatnění nároku na odpočet daně z přidané hodnoty

Celní řízení: lhůta pro uplatnění nároku na odpočet daně z přidané hodnoty
k § 2 a § 120 zákona č. 13/1993 Sb., celního zákona*)
k § 43 odst. 3 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném pro zdaňovací období roku 1996**)
Byla-li zákonná úprava vztahující se k podmínkám pro uplatnění nároku na odpočet daně z přidané hodnoty při dovozu zboží vázána na existenci propuštění zboží do příslušného celního režimu, přičemž propuštěním zboží do příslušného režimu se podle § 2 zákona č. 13/1993 Sb., celního zákona, rozuměl úkon, kterým celní orgány dovolují individuálně určené osobě nakládat se zbožím podle podmínek navrženého režimu, pak od vyznačení data propuštění zboží celními orgány na celním prohlášení (jednotné celní deklaraci) do navrhovaného režimu je nutno odvíjet další právní důsledky k propuštění zboží se vztahující, tedy i běh prekluzivní lhůty pro uplatnění nároku na odpočet daně z přidané hodnoty.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 8. 2007, čj. 1 Afs 43/2007-130)
*)
Ustanovení byla změněna zákony č. 113/1997 Sb., č. 1/2002 Sb. a č. 187/2004 Sb.
**)
S účinností od 1. 5. 2004 nahrazen zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.